15års erfaring med bondet protetikk

- hva vet vi idag?

Å erstatte store mengder tannsubstans som har gått tapt pga traume, bruksime, anoreksi/bulimi eller karies stiller terapeuten overfor et praktisk og et etisk problem: Hvor mye mer tannsubstans må fjernes for å kunne erstatte den tapte tannsubstansen med et godt resultat? 

Tannbehandling har, kanskje altfor lenge, vært preget av at man har akseptert fjerning av mye frisk tannsubstans for at den protetiske erstatningen skal oppfylle holdbarhetsmessige og estetiske krav. Vi vet i dag at ingen behandling er permanent og at alle de behandlinger vi utfører vil få følger for pasienten. Studier viser at tradisjonelle kroneprepareringer fører til rotbehandling i 15% i løpet av en 10-års periode. Videre vet vi at subgingivale prepareringer vil føre til periodontale skader. Om vi kan finne protetiske løsninger som fører til mindre endodontiske og periodontale komplikasjoner for pasienten, hadde dette vært et stort fremskritt.

Med introduksjonen av nye teknikker der den protetiske erstatningen kan få sin styrke gjennom å  limes  til gjenværende tannsubstans, steg vi inn i en ny og spennende protetisk verden når Sverker Toreskog introduserte denne teknikken i Skandinavia i 1985. Kurset vil formidle erfaringer med dette konsept. 

På kurset vil du lære

  • Forskjellen på keramiske kroner (som f.eks Zirconium)  og bondede skallkroner i feltspatporselen/E-max
  • Indikasjoner og kontraindikasjoner for bruk av ulike keramiske restaureringsteknikker
  • Step by step beskrivelse av arbeidsgangen ved bruk av feltspatporselen og E-max.
  • Langtidserfaringer med bondet porselen (etter 15-20 år) sammenlignet med tradisjonell protetikk.

Kurset vil ha en meget klinisk profil med mulighet for mange diskusjoner rundt ulike kliniske problemstillinger. Vi vil ta et tilbakeblikk på den utvikling som har skjedd innen protetikk fra 1960 og fram til i dag og se hva som har vært regnet som ”riktig behandling” i de ulike tiårene. 

Kurset vil også inneholde en detaljert step by step beskrivelse av arbeidsgangen ved preparering og sementering hvor deltagerne får utlevert liste over de materialer som brukes ved bondet porselensteknikk.

Lecturers