The Art and Science of The Smile - Part II

1 dags Teori Kurs og Mentoring

Hva bør du vite om estetisk tannbehandling om du ønsker å hjelpe de som vil ha et finere smil, men samtidig ønsker å behandle på  en mest mulig etisk og vevsbevarende måte? 

Vi har i dag langt flere muligheter til å hjelpe våre pasienter til  å ha et vakkert smil hele livet enn man hadde for 30 år siden.

På dette kurset vil vi gi deg et overblikk over viktige verktøy og protokoller og dele kunnskap om:

•    Hvordan du mest sikkert sikrer pasienten din et estetisk og funksjonelt smil og bitt
•    Hva du etisk bør overveie før under og etter behandlingen 
•    Hvordan du kommuniserer alt dette, slik at behandlingen skjer i samråd med pasienten.

Program for dagen

9.00-9.45  -  Tannlege Erik Svendsrud

 • Er det uetisk å jobbe med estetisk tannbehandling?
 • Hva er et vakkert smil?
 • Hvilke muligheter har vi i dag for å skape vakre smil?
 • Estetikk og funksjon – er det en sammenheng?
 • Interdisiplinært samarbeid  –  noen erfaringer på godt og vondt

9.45-10.30  -  Dr. Tif Qureshi (innlegg er på engelsk)

 • Hva er Progressiv Smiledesign? Hva er forskjellen fra Digital Smiledesign?
 • Tenner beveger seg hele livet – hvilke konsekvenser kan dette ha for mine pasienters tannhelse? Hva bør jeg som allmenn-tannlege vite om dette?
 • Hva bør jeg vite om okklusjon når jeg legger en fylling eller lager en krone, men også i oppfølgingen av de pasienter jeg har inne til jevnlig kontroll?
 • Ca 30% av våre voksne pasienter har hatt kjeveortopedisk behandling som barn. Hvordan bør du følge opp disse? Hva skal du se etter? Hva om en retainer løsner eller tenner beveger seg?
 • Hva er forskjellen på Inman aligner og Invisalign?

10.30-11.00  -  Pause

11.00-11.45  -  Dr. Hooria Olsen (innlegg er på engelsk)

 • Hooria vil fortelle om sin reise som allmenntannlege fra hun gikk ut fra Tannlegehøyskolen i Cardiff, Wales, i 1994. Hun har drevet sin egen privatpraksis i mange år, i starten med fokus på kirurgi, men etter hvert økte interessen for estetisk tannbehandling. Etter å ha fullført et årskurs i estetisk tannbehandling med fokus på skallfasetter, så hun at mange av behandlingene kunne vært utført enda mer vevsvennlig om hun hadde kunnet flytte litt på tennene i stedet for å slipe de ned til fasetter. Hun tok Invasalignsertifisering i 2009, men oppdaget at resultatene ikke alltid ble så bra som hun hadde håpet. Selv om hun fikk hjelp av ulike mentorer ble hun forvirret over ulike råd fra de forskjellige mentorene. Etter hvert kom hun i kontakt med Professor i kjeveortopedi, Ross Hobson, som anbefalte henne å lære seg grunnleggende kunnskaper om kjeveortopedi slik at hun hadde en bedre forståelse av hva hun kunne oppnå av resultater som allmenntannlege og hva hun burde henvise til spesialist.

11.45-12.30  -  Dr. Tif Qureshi (innlegg er på engelsk)

 • Er det forsvarlig at allmenntannleger flytter på tenner?
 • Hva slags type kjeveortopediske behandlinger kan en allmenntannlege utføre?
 • Hvilke alternativer har vi i dag for å flytte på tenner?
 • Er det noen behandlingsmåter som går raskere enn andre?
 • Invisalign, Clear Correct, Inman aligner og flere andre systemer, baserer seg på digital planlegging hvor man får en «kokebok» fra tekniker/laboratoriet om hvordan behandlingen skal gjøres. Kan man stole på denne? Kan man f.eks velge bort om man vil slipe mellom tennene eller ikke?
 • Hva bør du som allmenntannlege vite for at en kjeveortopedisk behandling utført av deg skal gjennomføres på en mest mulig forsvarlig måte?
 • Hva er forskjellen på en «compromised» behandling og en «optimal» behandling av en vanlig  «bittfeil» hos voksne; klasse II div 2? (Behandlingstid, estetikk, funksjon, stabilitet).
 • Hva er forskjellen på kjeveortopedisk behandling av barn vs voksne?

12.30-13.30  -  Lunsj

13.30-14.45  -  Erik Svendsrud og Fotograf Bo Merris-Vejlund  
Klinisk fotografering – hvordan implementere dette som en daglig rutine?

Sverker Toreskog anbefalte å kjøpe speilreflekskamera samtidig som man kjøper røntgen. Vi vet at uten god systematisk klinisk fotografering er det vanskelig å følge opp våre pasienter på en god måte. På symposiet vil vi forklare mer om hvorfor vi mener dette samt hvordan du kan ta en fotostatus med god kvalitet på få minutter. Vi vil også gi deg en innføring i grunnleggende prinsip-per som er viktig å kjenne til når du tar kliniske foto.

14.45-15.00  -  Pause

 

15.00-16.15  -  Erik Svendsrud, Hooria Olsen og Tif Qureshi

Eksempler på ulike kasus behandlet av Erik med Inman Aligner og fast apparatur hvor Tif og andre IAS undervisere var mentorer. Vi vil vise hvordan mentorordningen fungerer i praksis i planleggingsfasen, under behandling og ved evaluering etter behandling. Mange ulike kasus vil bli vist. Noe ble ganske bra, men ikke alle behandlingene ble like vellykkede. Hva slags lærdom trakk vi av dette og hvordan få det enda bedre neste gang?

16.15-17.00  -  Drop-in Clinic ved Erik Svendsrud, Hooria Olsen og Tif Qureshi

Til slutt på kurset vil vi åpne en “Drop-in clinic”, hvor du kan få hjelp med kasus hvor du ønsker tips til behandlingsvalg. Ta med modeller eller aller helst kliniske foto på en minnepinne. Om du ikke har egne kasus med er du velkommen til å følge med på de råd og input foreleserne gir til andre kursdeltagere.
Om du vil ha tips om innstilling av ditt kamera for best mulige bilder, kan vi hjelpe deg med dette. Ta gjerne med ditt eget kamera om du vil ha hjelp med innstillingen av dette.

Lecturers