Bondet Protetikk 2.0 - Hands-on

Å erstatte store mengder tannsubstans som har gått tapt pga traume, bruksime, anoreksi/bulimi eller karies stiller terapeuten overfor et praktisk og et etisk problem: Hvor mye mer tannsubstans må fjernes for å kunne erstatte den tapte tannsubstansen med et godt resultat? 

Tannbehandling har, kanskje altfor lenge, vært preget av at man har akseptert fjerning av mye frisk tannsubstans for at den protetiske erstatningen skal oppfylle holdbarhetsmessige og estetiske krav. 

Vi vet i dag at ingen behandling er permanent og at alle de behandlinger vi utfører vil få følger for pasienten. Studier viser at tradisjonelle kroneprepareringer fører til rotbehandling i 15% i løpet av en 10-års periode. Videre vet vi at subgingivale prepareringer vil føre til periodontale skader. Om vi kan finne protetiske løsninger som fører til mindre endodontiske og periodontale komplikasjoner for pasienten, hadde dette vært et stort fremskritt.
 

Over 20 års erfaring med bondet protetikk har vist, at dette er et viktig verktøy når vi skal restaurere tenner som er skadd pga karies, attrisjon, erosjon og traumer. Siden dette er en teknikksensitiv teknikk er det viktig å ha kunnskap om indikasjoner samt fremgangsmåte ved preparering og sementering.

Kurset vil gi deltagerne en forståelse av:

  • Ulike typer keramer og når de er indisert (Feltspatporselen, E max og Zirconia).
  • Prepareringsteknikk for bondet protetikk, anteriort og posteriort.
  • Reparasjon av frakturer.
  • Avtrykksteknikk både analogt og digitalt
  • Ulike måter å tørrlegge arbeidsfeltet ved sementering av bondet protetikk
  • Hvordan bonde zirconia og E-max og vitenskapen bak disse teknikkene

Kurset vil inneholde mye hands on-dele på modeller, hvor deltagerne får:

  • preparere en bondet krone på premolar i overkjeven
  • øve på å sette på kofferdam før sementering av bondet protetikk
  • sementere et bondet onlay
  • lage en silikonsjablong for å se hvordan planlagt resultat kan bli i munnen ved restaurering av sterkt nedslitte fortenner

 

Før prep

Før prep

Før prep

Før prep

Prep

Prep

Kofferdam

Kofferdam

6 år etter sementering

6 år etter sementering

6 år etter sementering

6 år etter sementering

Lecturers

Events

Artinorway Dentalforum
Trondheimsveien 184
0570 Oslo
Norge
Artinorway Dentalforum
Trondheimsveien 184
0570 Oslo
Norge
Artinorway Dentalforum
Trondheimsveien 184
0570 Oslo
Norge