Bondet Protetikk Hands-on

Å erstatte store mengder tannsubstans som har gått tapt pga traume, bruksime, anoreksi/bulimi eller karies stiller terapeuten overfor et praktisk og et etisk problem: Hvor mye mer tannsubstans må fjernes for å kunne erstatte den tapte tannsubstansen med et godt resultat? 

Tannbehandling har, kanskje altfor lenge, vært preget av at man har akseptert fjerning av mye frisk tannsubstans for at den protetiske erstatningen skal oppfylle holdbarhetsmessige og estetiske krav. 

Vi vet i dag at ingen behandling er permanent og at alle de behandlinger vi utfører vil få følger for pasienten. Studier viser at tradisjonelle kroneprepareringer fører til rotbehandling i 15% i løpet av en 10-års periode. Videre vet vi at subgingivale prepareringer vil føre til periodontale skader. Om vi kan finne protetiske løsninger som fører til mindre endodontiske og periodontale komplikasjoner for pasienten, hadde dette vært et stort fremskritt.

 

  Du vil lære:

  Kurset vil gi deltagerne en forståelse av:

  • Ulike typer keramer og når de er indisert (Feltspatporselen, E max og Zirconia).
  • Valg av bondingmaterialer og sement.
  • Direkte oppbygging med kompositt vs indirekte teknikk med keram, fordeler og ulemper.
  • Prepareringsteknikk for bondet protetikk, anteriort og posteriort.
  • Fremstilling av provisorie.
  • Sementeringsteknikk.
  • Reparasjon av frakturer.

  Kurset vil inneholde både en teoretisk del samt en del hvor deltagerne får jobbe med modeller og fremstille provisorier, preparasjonsguide anteriort samt sementeringsteknikk. 

  Program

  Over 20 års erfaring med bondet protetikk har vist at dette er et viktig verktøy, når vi skal restaurere tenner som er skadd pga karies, attrisjon, erosjon og traumer. Siden dette er en teknikksensitiv teknikk er det viktig å ha kunnskap om indikasjoner samt fremgangsmåte ved preparering og sementering. 

  Kurset vil inneholde både en teoretisk del samt en del hvor deltagerne får jobbe med modeller og fremstille provisorier, preparasjonsguide anteriort samt sementeringsteknikk. 

  Før prep

  Før prep

  Før prep

  Før prep

  Prep

  Prep

  Krone

  Krone

  Kofferdam

  Kofferdam

  6 år etter sementering

  6 år etter sementering

  6 år etter sementering

  6 år etter sementering

  Lecturers

  Events

  Dentalforum
  Trondheimsveien 184
  0570 Oslo
  Norge
  Dentalforum
  Trondheimsveien 184
  0570 Oslo
  Norge
  Dentalforum
  Trondheimsveien 184
  0570 Oslo
  Norge