Effektiv Patientkommunikation

Hvordan kommunikerer I med jeres patienter? Formår I at berolige patienten og skabe tillid gennem jeres kommunikation? 

DentaNets patientanalyser visar nämligen att patienter lägger stor vikt på tillit till tandläkarens yrkeskunskaper såväl som personliga egenskaper. På workshopen lär ni er att skapa tillit genom er patientkommunikation – non verbal samt verbal kommunikation – i alla stadier av ett tandläkarbesök, då tillit är grunden för ett fruktbart samarbete mellan patienten och teamet. 

Hvis tilliden er til stede fra starten, bibeholdes og øges undervejs i behandlingsforløbet, opnår I en langt mere effektiv patientkommunikation. Patienten er mere modtagelig for input og løsninger for deres tandsæt, og enighed opnås via en åben og konstruktiv kommunikation. Behandlingen går langt hurtigere og lettere samtidig med, at patienten får en bedre oplevelse og slapper af undervejs. Det er lettere at ødelægge tillid end at opbygge den, og derfor er det vigtigt at anvende de rette værktøjer til at skabe en effektiv patientkommunikation.

På workshopen lär ni er:

  • Att kommunicera effektivt och tillitsskapande med patienten
  • Grunden för förtroende, och att alla kan lära sig att bygga förtroende
  • Att etablera kontakt, tillit och trygghet
  • Att upprätthålla och öka tillit hos patienten
  • Att vidareföra patientens tillit hos tandläkaren till resten av teamet
  • Att undgå att omedvetet förstöra patientens förtroende

Patient kommunikation, tillid

Patient kommunikation, tillid
Udsnit af patientanalyse fra 2012

Patient kommunikation, tillid

Patient kommunikation, tillid
Udsnit af patientanalyse fra 2010

Skræddersy jeres eget forløb

DentaNets HR- og kommunikationspakker er et udvalg af workshops og services, som fokuserer på teamet, arbejdsgangen, ledelse samt kommunikationen internt såvel som eksternt. De forskellige workshops og services kan benyttes enkeltvis og/eller i sammenhæng med hinanden. I skræddersyer selv jeres forløb med hjælp fra Chris Grew, så det stemmer overens med jeres ønsker og behov. Hver workshop og service bliver yderligere justeret efter jeres specifikke ønsker og behov, så situationer bliver virkelighedsnære og relevante i forhold til jeres problemstillinger.

Flere har kombineret workshoppen med servicen "dos and don'ts". Her kommer Chris ud på klinikken og observerer, hvordan I omgås med jeres patienter på klinikken - både før, under og efter behandling.

Anbefalinger fra andre klinikker

Det er utroligt, hvor meget adfærd og holdning har at gøre med kommunikation! Meget lærerigt og inspirerende kursus, jeg synes, du skulle ta' på!

Susan, klinikassistent hos Tandlægerne i Lyngby

Praktisk information

Alt foregår på egen klinik

De olika workshops samt tjänsterna hålls på er klinik, så att övningar och situationer sker gemensamt och blir så relevanta och verkliga som möjligt. I de olika workshops blir hela personalen inblandad, så att alla får en förståelse för koncepten och dess principer. Detta skapar en bättre implementering av nya åtgärder och förändringar av vanor på arbetsplatsen. För att optimera lärandet skiljer det mellan undervisning, övningar, cases, dialog samt reflektion. Varje team medlem deltar aktivt i processen så att samtliga får en hög kompetens och är redo att använda kunskapen direkt i praktiken. 

 

Datum och tid

Ni bestämmer datum och tid, speciellt eftersom det är efter stängning. Beroende på teamets storlek, behov och önskningar varierar längden på workshops och övriga tjänster.

 

Pris 

Som medlem i DentaNet får ni 10 % medlemsrabatt. Det är även möjligt att kombinera flertalet workshops och tjänster, samt beställa dem som ett paket. Priset varierar beroende på antalet deltagare, då det har inflytande på förberedelsetid, undervisning, uppföljning, övningar och material. Ni kan alltid ta ett förutstättningslöst samtal med Chris Grew och få ett kostnadsförslag

 

Kontakt

Önskar ni boka Chris Grew för ett förutsättningslöst samtal,  workshops, tjänster, konsulthjälp eller föredrag, kontakta Peter Lembke Gerdes på pg@dentanet.dk

Lecturers