Effektiv Patientkommunikation

Hvordan kommunikerer I med jeres patienter? Formår I at berolige patienten og skabe tillid gennem jeres kommunikation? 

DentaNets patientanalyser viser, at patienter lægger stor vægt på tillid til tandlægens faglige kompetencer såvel som personlige egenskaber. På denne workshop lærer I at skabe tillid gennem jeres patientkommunikation - non-verbal såvel som verbal kommunikation - i alle faser af et tandlægebesøg, da tillid er grundlaget for et frugtbart gensidigt samarbejde mellem patienten og teamet.

Hvis tilliden er til stede fra starten, bibeholdes og øges undervejs i behandlingsforløbet, opnår I en langt mere effektiv patientkommunikation. Patienten er mere modtagelig for input og løsninger for deres tandsæt, og enighed opnås via en åben og konstruktiv kommunikation. Behandlingen går langt hurtigere og lettere samtidig med, at patienten får en bedre oplevelse og slapper af undervejs. Det er lettere at ødelægge tillid end at opbygge den, og derfor er det vigtigt at anvende de rette værktøjer til at skabe en effektiv patientkommunikation.

På workshoppen lærer I:

  • At kommunikere effektivt og tillidsskabende med patienten.
  • Grundlaget for tillid, og at alle kan lære at opbygge tillid.
  • At etablere kontakt, tillid og tryghed.
  • At opretholde og forøge tillid hos patienten.
  • At videreføre patientens tillid til tandlægen til resten af teamet.
  • At undgå ubevidst at ødelægge patientens tillid.

Patient kommunikation, tillid

Patient kommunikation, tillid
Udsnit af patientanalyse fra 2012

Patient kommunikation, tillid

Patient kommunikation, tillid
Udsnit af patientanalyse fra 2010

Skræddersy jeres eget forløb

DentaNets HR- og kommunikationspakker er et udvalg af workshops og services, som fokuserer på teamet, arbejdsgangen, ledelse samt kommunikationen internt såvel som eksternt. De forskellige workshops og services kan benyttes enkeltvis og/eller i sammenhæng med hinanden. I skræddersyer selv jeres forløb med hjælp fra Chris Grew, så det stemmer overens med jeres ønsker og behov. Hver workshop og service bliver yderligere justeret efter jeres specifikke ønsker og behov, så situationer bliver virkelighedsnære og relevante i forhold til jeres problemstillinger.

Flere har kombineret workshoppen med servicen "dos and don'ts". Her kommer Chris ud på klinikken og observerer, hvordan I omgås med jeres patienter på klinikken - både før, under og efter behandling.

Anbefalinger fra andre klinikker

Det er utroligt, hvor meget adfærd og holdning har at gøre med kommunikation! Meget lærerigt og inspirerende kursus, jeg synes, du skulle ta' på!

Susan, klinikassistent hos Tandlægerne i Lyngby

Praktisk information

Alt foregår på egen klinik

De forskellige workshops og services afholdes på jeres klinik, så øvelser og situationer foregår i vante og trygge rammer og bliver dermed så relevante og virkelige som muligt. I de forskellige workshops og services bliver hele personalet inddraget, så alle får en forståelse af koncepterne og principperne. Dette skaber en bedre implementering af de nye tiltag og ændring af vaner i arbejdsgangen på klinikken. For at opnå den bedste læring veksles der mellem undervisning, øvelser, cases, dialog og refleksion. Hvert teammedlem deltager aktivt undervejs i forløbet, så I får et højt færdighedsniveau og er klar til at bruge jeres viden direkte i praksis.
 

Dato og tid

I bestemmer dato og tid – også selvom det er efter lukketid. Afhængig af teamets størrelse, behov og ønsker varierer længden af de forskellige workshops og services.

 

Pris 

Som medlem af DentaNet får I 10% medlemsrabat. Det er muligt at kombinere flere workshops og services samt bestille dem som en samlet pakke. Prisen afhænger af antallet af deltagere, da det har indflydelse på forberedelsestid, undervisning, opfølgning, øvelser og materialer. I kan altid tage en uforpligtende samtale med Chris Grew og få et prisoverslag.

 

Kontakt

Ønsker I at booke Chris Grew til en uforpligtende samtale, workshops, services, konsulenthjælp eller foredrag, kontakter I blot Peter Lembke Gerdes på pg@dentanet.dk.

Lecturers