James Rusell's Photo, Tips and Tricks

Dette hands-on kursus vil give deltagerne viden og teknikker til at tage perfekte billeder og efterfølgende bearbejde dem. Færdighederne, som der er opnåes, er essentielle i forhold til at højne patienternes viden, stille den rigtige diagnose, behandlingsplanlægning og opnå accept af den foreslåede behandling.

Mange har set James enten som underviser på et Inman Aligner kursus eller som indlægsholder på DentaNet Symposium - måske endda i tv-programmet “Krop Umulig”, hvor han er tandlægeeksperten på nogle meget grelle tilfælde af mislighold. I England har James desuden høstet en del priser, blandt andet som en af de mest indflydelsesrige tandlæger i landet.

James er i sin relativt unge alder godt fremme med mange af de nyeste ting, som kan gøre ting lettere i forhold til både behandling og kommunikation med patienterne. De fleste er enige om, at James’ præsentationer er noget af det flotteste, man kan tænke sig.

Vi har derfor skruet et super potpourri sammen med to af de mest relevante ting, som James (udover Inman aligner) har stor erfaring med: Fotografi og Photoshop. Gør du det rigtigt, er det et super kommunikationsværktøj til at illustrere, hvad det er, som du tilbyder patienterne. Du vil som følge heraf få flere patienter, som forstår og accepterer behandlingsforslagene.

Program

The day will be divided into a photography and a photoshop hands-on lecture session.

The photography session will enable delegates to:

  • Predictably capture perfect images
  • Make consistent images capture easy for all the team
  • Practice the techniques during hands-on session with delegates own cameras*

The photoshop session is hands-on and will allow delegates to:

  • Predictably manipulate clinical images to simulate cosmetic and restorative options
  • Practice the techniques during the hands-on session with delegate’s laptops*

IMPORTANT:

  • To make the most of these sessions delegates  should have a modern digital SLR camera with 100mm macro lens and ring flash.
  • Delegates should bring their own laptop with Adobe Photoshop Elements installed
  • Full details of recommended cameras and how to download Photoshop Elements are available - write to Peter pg@dentanet.dk for more information on this.

Lecturers