Lettere reparationer med plast for Tandplejere

Hvorfor et plast-kursus til Tandplejere?

Kurset er udviklet på baggrund af den aktuelle udvikling i tandplejen i Danmark og mange tandplejeres ønske om at kunne udføre enkle reparationer med plast.

I uge 8 kunne man læse i Jyllandsposten, at undersøgelser var faldet med 47,8 procent på landsplan. Tandlægeforeningens seneste økonomiundersøgelse viser, at der spares på personale på ca. 22% af de danske klinikker. Det går også ud over tandplejere, der enten sættes ned i tid eller bliver sagt op. Prognosen remover siger, at der kommer til at mangle godt 1000 tandlæger, og det er for tandplejerne derfor en rigtig god idé at opgradere sin uddannelse og stå stærkere på arbejdsmarkedet.

Kurset er ikke tilrettelagt som en erstatning for yngre- og nyuddannede tandlæger, men er udviklet specifikt og målrettet på lettere opgaver, der meget vel kan tænkes udført af tandplejeren. Kursusgiver Flemming Brandt har selv to tandplejere ansat, og har blandt andet spurgt dem: hvad skal der til for, at I vil lave ekempelvis okklusale restaureringer og/eller tandhalse over den marginale gingiva.

Kursets formål

Kursets formål er give tandplejerne en almen forståelse for materialet og anvendelse af de enkelte komponenter i komposit-behandlingen, herunder BulkFill materialerne, da de finder stigende anvendelse i klinikkerne.

Det er også et grundlæggende element, at man kender fremstillingssekvenserne og ved hvordan man sikrer en perfekt bonding mellem tand og plast. Der vil også være fokus på okklusionen før og efter behandlingen.

Infraktioner i tænder ses hver eneste dag i praksis og Flemming gennemgår diagnostik og behandling på forskellige niveauer. Intet resultat er holdbart og med tab af fysiske egenskaber, hvis materialet ikke er ordentligt polymeriseret. Prognoser fortæller at godt 35% af tandlægernes restaureringer er underpolymeriset. Det er en fejl man ikke bør begå.

Hands-On delen

Der er således rigeligt med teori, men fra Hands-on kurser herhjemme, og i samarbejde med Den Svenske Tandlægeforening har Flemming udviklet enkle arbejdsmodeller, der illustrerer den kliniske situation. Der veksles hele tiden mellem praktisk modelarbejde og teori. Kurset er sat til 6 timers effektiv undervisning. Der sluttes af med at restaurere en rigtig tand. Dog stadig som modelarbejde. Du skal derfor sætte en hel dag af til kurset.

Når kurset er slut skal du være/føle dig i stand til at udføre enkle reparationer med klinikkens plastmateriale. På kurset kommer vi til at anvende Venus Pearl fra Heraeus Kulzer, som velvilligt har lovet at sponsere det materiale, som skal anvendes, og som Flemming selv arbejder med dagligt.

 

Samlet vil du på hele kurset lære:

  • Excavering med brug af cariesfinder
  • Kavitetsudformning
  • Diffentieret total etch
  • Self etch
  • Opbygning af kaviteter
  • Bonding
  • Polering

Opfølgning efter kursus

Der bliver lavet en opsamling ca. 3 måneder efter kurset, hvor der gennemgåes alle de problemer, som deltagerne efterfølgende måske har oplevet i hverdagen. På den måde sikre vi os, at kurset også kommer til at fungere for jer i praksis.

Lecturers