New Holistic Dentistry Conference II

NDH

NDH

Charlotte Nyby har nu sin anden konference klar inden for New Holistic Dentistry. Vi har sidens sidst oplevet, at folk, der ikke deltog, studser lidt over, hvad der menes med ordet “holistic”. Holisme er i denne sammenhæng valgt, da det symboliserer en meget videnskabelig helhedstankegang. Charlotte fortæller her, hvad tankerne bag er.

I mange år blev “holistic” brugt i flæng indenfor den alternative behandlerverden og dækkede nærmest ”alt er tilladt”. Dette uden hensyn til videnskabelig og seriøs dokumentation og mere efter den enkelte behandlers forgodtbefindende.

I de seneste år er ordet kommet til at betyde noget andet og bruges eksempelvis mange steder indenfor ledelse og i business strategier.

I New Holistic Dentistry sammenhæng handler ”Holistic” om helhedstænkning. Ordet stammer fra det græske ”holos”. Holisme er en filosofisk og videnskabsteoretisk retning, der lægger vægt på at betragte fænomener som helheder i stedet for som sammensatte enkeltdele.

Et eksempel på dette fra NHD er, at vi tager verdensklasse minimale invasive teknikker, balanceret bidfunktion, optimal blødtvævshåndtering, kommunikation og samarbejde og lader dette blende sammen til en helhed. Derved opnår vi individuelle løsninger, der sikrer vore patienter gode pæne velfungerende tandsæt, der holder i lang tid. Samtidig har vi fokus på, hvordan disse ting implementeres i klinikkens hverdag.

Den biomimetriske tankegang (især pioneeret af Pascal Magne) er godt eksempel på tankegangen og giver evidens til den minimale invasive behandling som værende fremtiden.

Helt ”nede på jorden” betyder det, at eksempelvis bonding til dentin og emalje hver dag giver nye fantastiske muligheder for at imødekomme vore patienters ønske om at bevare det naturlige tandsæt og forbedre funktion og æstetik på skånsom vis.

Sidste år havde vi den første NHD conference, hvor fokus til dels var  på bondede feldspat facader. Det var noget, som Sverker Toreskog bragte til Skandinavien, og som han gennem mange år udviklede og udbredte til hele verden - altid udfra ønsket om minimal invasive behandlinger. Tif Qureshi repræsenterede en anden minimal invasiv behandling af fortænderne, nemlig Inman Aligneren. Erik Svendsrud, der har “arvet” alt Sverkers materiale, og Tif præsenterede disse ting den ene dag og min opgave var at vise, hvordan disse teknikker var blevet implementeret på klinikken i Aalborg.

Den anden dag handlede endnu mere om protokoller: Hvordan transformerer vi de forskellige teknikker til vores egne klinikker. Udførselsdelen er med andre ord en stor del af NH konferencen.

Den grundlæggende opbygning er derfor:

TEORI-præsentation af de der har udviklet og fortsat pionereer behandlingmetoden samt præsentation af, hvordan teknikken på alle plan er implementeret i hverdagen på klinikken

PRAKTISK Live-præsentation og gennemgang af protokoller til at tage hjem til hverdagen herunder: materialer, instrumenter og hands-on sammen med forelæserne om, hvordan vi vil sikre eller optimere implementation fremadrettet. Dette står forelæserne for, og ofte inviterer vi teknikere, når det er relevant.

INTERAKTION er begge dage en stor del af konferencen. Patienterne søger mere og mere information og jeg mærker på min klinik, at de allerede nu er meget mere bevidste om at gå i denne retning.

Årets oplægsholdere på New Holistic Conference II 

NHD

NHD

Årets program til NHD illustrerer utroligt godt Charlottes visioner.

Udover sædvanlige minimal invasive teknikker og interdisciplinært samarbejde er der fokus på ortodonti i alle afskygninger: Hvordan, hvornår, til hvem, hvordan afslutter vi, hvordan vedligeholder vi og hvilke metoder er de mest langsigtede, de smukkeste og de mindst invasive.

Du vil få svar på:

 • Hvornår henviser jeg mine patienter i en generel praksis til specialtandlæge?
 • Hvilke slags behandlinger har ortodontisten/specialtandlægen til den voksne patient?
 • Hvilke slags tandretninger kan jeg selv udføre?

Ved hjælp af cases gives overblik over

 • de forskellige behandlingstilbud
 • fordele og ulemper
 • priser
 • tidsforbrug
 • hvordan implementerer jeg det i min praksis

Via cases og live demonstration gennemgåes step by step:

 • retention efter tandretning
 • håndtering af bid
 • bonding med komposit
 • de tynde feltspatfacader (enamel shells)
 • opbygning med Dahls princip
 • kontroller og vedligehold fremadrettet efter tandretning og eventuel bonding

NDH

NDH
Before treatment - Fixed ortho, 18 months

NDH

NDH
Before treatment - Inman Aligner, 12 weeks and finished with enamel shells

NDH

NDH
After treatment - Fixed ortho, 18 months

NDH

NDH
After treatment - Inman Aligner, 12 weeks and finished with enamel shells

Dag 1 - Fredag

Specielt fokus på kommunikation og samarbejde mellem tandlæger og specialtandlæger

Interdiciplinært samarbejde: Orthobehandling med de helt tynde feltspatic veneers 

NDH

NDH

Dag 2 - Lørdag

Særligt fokus på interaktion, case-gennemgang, live demonstration og step-by-step gennemgang af absolut minimal invasive teknikker.

Lecturers