5,64
ud af 6 point

Tandrensning for Klinikassistenter

Ved at uddelegere tandrensningerne til klinikassistenter frigøres tandlægens tid til større og mere profitable behandlinger. Samtidig tjener opgraderingen af klinikassistenter til større arbejdsglæde og dermed fastholdelse af medarbejderne i deres job.

Lær at rense på rigtige patienter!

Kursets formål er at give uddannede klinikassistenter en tilstrækkelig teoretisk viden om det parodontale vævs anatomi og patologi til at kunne foretage almindelige tandrensninger på patienter med sund gingiva eller gingivitis. Det teoretiske indhold skal også sikre, at klinikassistenten kan foretage instruktion og motivation af patienten i optimal mundhygiejne samt forklare patienten om årsagssammenhænge mellem svigtende mundhygiejne og tandsygdomme. Den største udfordring er at prøve at rense på rigtige patienter. Vi har derfor tilrettelagt kurset således, at deltagerne i videst muligt udstrækning kommer til at rense på rigtige patienter.

Del 1: Teori

 • Den danske Autorisationslov af 1. jan. 2009
 • Gennemgang af sund og inflammeret gingiva / pa og pochemål
 • Henvisning til tandlæge evt. tandplejer
 • Gennemgang af årsagerne til gingivitis og parodontitis ved en individuel vejledning og instruktion af patienten
 • Kommunikation med patienten
 • Korrekt tandbørstemetode og interdentalt renhold
 • Gennemgang af bløde og hårde belægninger
 • Fingerstøtte og ergonomi under tandrensning
 • Scalingsinstrumenter og scalingsmetoder
 • Afpudsning
 • Scaling på modeller

Del 2: Praktik

 • Scalinginstrumenter og scalingmetoder
 • Afpudsning
 • Scaling med håndinstrumenter, EMS piezon på patienter (om muligt) og modeller

Del 3: Erfaring på egen klinik

Tandlægen godkender et antal behandlinger og praktiske parametre, hvorefter endeligt kursusbevis fremsendes

Lecturers