Tandrensning for Klinikassistenter - Hands-on

Ved at uddelegere tandrensninger til klinikassistenter frigøres tandlægens tid til større og mere profitable behandlinger. Samtidig tjener opgraderingen af klinikassistenter til større arbejdsglæde og dermed fastholdelse af medarbejderne i deres job.

 

Lær at rense på rigtige patienter!

Kursets formål er at give uddannede klinikassistenter en tilstrækkelig teoretisk viden om det parodontale vævs anatomi og patologi til at kunne foretage almindelige tandrensninger på patienter med sund gingiva eller gingivitis. 

Det teoretiske indhold skal også sikre, at klinikassistenten kan foretage instruktion og motivation af patienten i optimal mundhygiejne samt forklare patienten om årsagssammenhænge mellem svigtende mundhygiejne og tandsygdomme. 

Den største udfordring er at prøve at rense på rigtige patienter. Vi har derfor tilrettelagt kurset således, at deltagerne i videst mulig udstrækning kommer til at rense på rigtige patienter.

 

Risikobaserede patienttilsyn og journalføring

Kurset vil også fokusere på det risikobaserede patienttilsyn i forhold til, hvad der kan uddelegeres, og hvad man skal være opmærksom på i den henseende. 

I undervisningen vil vi se på både patientforløb og journalføring, samt hvordan et uddelegeringsdokument rent praktisk kan se ud. 

Vi ser desuden på, hvad der er vigtigt i forhold til patientsikkerheden, når det kommer til medicinsk anamnese, diagnoser og røntgenbeskrivelser - herunder optagelse og hvad et patientoplysningsskema og en patientsamtykkeformular bør indeholde.

Del 1: Teori

 • Den danske Autorisationslov af 1. jan. 2009.
 • Gennemgang af sund og inflammeret gingiva/pa og pochemål.
 • Henvisning til tandlæge, evt. tandplejer.
 • Gennemgang af årsagerne til gingivitis og parodontitis ved en individuel vejledning og             instruktion af patienten.
 • Kommunikation med patienten.
 • Korrekt tandbørstemetode og interdentalt renhold.
 • Gennemgang af bløde og hårde belægninger.
 • Fingerstøtte og ergonomi under tandrensning.
 • Scalingsinstrumenter og scalingsmetoder.
 • Afpudsning.
 • Scaling på modeller.

Udarbejdelse af et forslag til hvordan et uddelegeringsdokument kan se ud i forhold til det risikobaserede tilsyn. 

Patientforløb og journalføring: hvad der er vigtigt i forhold til patientforløb og journalføring med henblik på medicinsk anamnese, diagnoser/indikationer, patientsamtykkeformularer og røntgenbeskrivelse samt optagelse.

 

Del 2: Praktik

 • Scalingsinstrumenter og scalingsmetoder.
 • Afpudsning.
 • Scaling med håndinstrumenter, EMS.

 

Del 3: Erfaring på egen klinik

•    Tandlægen godkender et antal behandlinger og praktiske parametre, hvorefter endeligt
    kursusbevis fremsendes.

Lecturers

Events

Falkoner Tandlægerne
Falkoner Alle 36
2000 Frederiksberg
Danmark