Visdomstænder - Nye retningslinier og Live Kirurgi! - ONLINE

- LIVE Patienter

Visdomstænder - Nye retningslinier og Live Kirurgi!

I løbet af de næste måneder lander de nye retningslinier for visdomstandsfjernelser hos de 16-25 årige.

Vi har sammensat et hverdags-funderet kursus, der fokuserer på de problemstillinger vi møder til daglig. Med udgangspunkt i de nye retningslinier gåes til bunds i indikationer for fjernelse af visdomstænder.

Vi afveksler teorien med 8x live amotiae fra let til svær, fra distoverteret til horisontal lejret med fokus på skånsom fjernelse og komplikationshåndtering. 

Operationerne udføres på skift af Jens Lætgaard og Mats Gade Philipson, der til sammen har mere end 40 års erfaring, vi udveksler synspunkter og argumentationer undervejs, hvilket giver øgert dybde i kurset.

 • Hvordan vurderes sværhedsgrad systematisk? Er 3D nødvendig? Hvornår skal vi henvise?
 • Det bløder meget, pt. har ondt, den sidder fast, hvad nu?
 • Hvad gør jeg hvis min pt. ikke kan føle sin tunge?

Kursusindhold

På Live-kurset vil du lære en sikker og tidseffektiv måde at fjerne lette til middelsvære visdomstænder på. I teori og LIVE kirurgisk praksis gennemgås:

 • Indikationer
 • Risikovurdering/sværhedsgrad - Radiologisk/Klinisk
 • Præoperativ procedure og information
 • Teknik 8+8 ; 8-8
 • Beslutningstrapper
 • Incision, rouginering
 • Osteotomi
 • Deling: Normallejret, Mesioverteret, Distoverteret
 • Horisontalt lejret - 2 veje til Rom
 • Sårtoilette basale og specifikke:
 • Suturtype og Sutureringsteknik
 • Post operativ procedure
 • Antibiotika
 • Komplikationer
 • Drysocket
 • Nerveskader
 • Journal

Kurset er et live-kursus, hvor underviserne skiftes til at undervise og forklare, mens den anden underviser behandler en rigtig patient undervejs. 

Kurset henvender sig både til den erfarne tandlæge og og de yngre tandlæger.

Kurset tilbydes både som almindeligt ONSITE kursus med fremmøde, networking og forplejning og LIVE ONLINE med samme adgang til at stille spg. osv, dog uden frokost !

NOTE

Kurset er optaget 3. feb. 2023 i ét stræk inkl. live-kirurgi med alle patienterne, og hvor de nye retningslinjer allerede var varslet. 

Du kan derfor undervejs ikke stille spørgsmål direkte til underviserne.

Hvis du har spørgsmål efter du har set kurset, kan du skrive disse til kursusgiverne (Informationen gives i forbidelse med kurset)
 

Kurset er en overbygning på det meget populære hverdagskursus  “Tanden skal ud..“.

På Kursus 1 “Tanden skal ud..” gennemgåes udstyr inkl kassetter og engangsudstyr. Desuden de essentielle greb ift. analgesi, blødningshåndtering, generel tandfjernelsesteknik, m.f. Ydermere gennemgåes forslag til hvordan honorering kan afstemmes i forbindelse med tandfjernelse.

På "Visdomstanden skal ud" vil ovennævnte temaer blive berørt, men for udtømmende gennemgang refererer vi til kursus 1 “Tanden skal ud”

Visdomstanden skal ud kan tages selvstændigt, især hvis der kun ønskes specifik radiologisk risikovurdering, teknisk gennemgang samt komplikations-håndtering af visdomstænder.

Events

ONLINE ACCESS
2900 ONLINE
Danmark