Trios Patient Monitorering - Hands-on

- Digital Dental Monitorering

På dette Hands-on kursus vil du lære:

 • Hvorfor digital dental monitorering er et ægte paradigmeskifte
 • At digital dental monitorering ikke kun er for IT-nørder, men at alle kan lære at anvende det
 • De vigtigste huskeregler
 • Hvordan du tolker dine data
 • Hvordan du sikrer dine data
 • Hvordan du implementerer teknologien i din praksis
 • Hvordan du overholder journaliserer dine fund
 • Et forslag til forretningsmodel
 • Det etiske aspekt
 • Bonus-anvendelsesmuligheder
 • Den ultimative belønning

NYT! en kort introduktion til 3D print, som Martin Heiden anvender det.

Kursets bærende element er over 15 patientcases indsamlet af tandlæge Martin Heiden gennem de seneste 5 år med et væld af forskellige scenarier, som belyser denne nye teknologis potentiale.

Hands-on vil foregå med scan af 3-D printede modeller og håndtering af de indsamlede data i Trios Patient Monitoring.

Den anvendte software i kurset vil være 3shapes Trios Patient Monitoring – men har du en anden intraoral scanner og en software, der kan sammenligne data, vil det stadig være samme filosofi. Trios systemet er blot det "værktøj"/udstyr, som vi bruger på kurset, da det er udlånt af vores samarbejdspartner, 3shape.

Efter kurset er deltagerne klædt godt på til anvende Trios Patient Monitoring “på mandag”.

Ægte Hands-on kursus opbygning

Kurset er bygget op, så du selv sidder ved en computer med hele 3shapes Trios software installeret samt et scannerhoved, så alle i realiteten har deres egen Triosscanner. Dermed er der mulighed for ægte hands-on, når du selv har det i hænderne og underviseren kan komme ned og vende og dreje modeller og vise direkte, hvordan du skal gøre i programmet. 

På kurset vil man også skulle scanne på sig selv eller sidemanden/kvinden, hvis man er to ved en station/computer.

To fra samme klinik kan bruge samme station/computer og 2. deltager (uanset om det er tandlæge, tandplejer eller klinikassistent) skal kun betale 50% kursusgebyr. Tilbuddet gælder hele tiden kun pr. sæt af 2 deltagere.

Underviser Tandlæge Martin Heiden:

“Noget af det sværeste for en behandler er at se et tandsæt i et langt tidsperspektiv. Og dermed finde det rette niveau af behandling for lige netop den patient, som sidder i stolen.

Der findes to yderpunkter:

Overbehandling, hvor man skader patienten mere på lang sigt, end man gavner.

Underbehandling, hvor man svigter patienten.

Moderne 3D teknologi giver nu muligheden for at ramme rigtigt. Vi ønsker alle at give vores patienter den rigtige behandling, som bevarer et funktionsdygtigt og gerne æstetisk tandsæt i et livsforløb med minimal grad af indgreb.

Det, som før har været baseret på generel viden om tandslid og tandforskydninger samt en vis portion gætteri, vil nu blive baseret på solide data. Og det som før kun var muligt i laboratorier med store sofistikerede måleapparaturer, er nu gjort tilgængelig for enhver behandler i almen praksis.

Digital dental monitorering er et helt fantastisk værktøj vi har aldrig før har haft mellem hænderne.

Velkommen til en ny epoke af diagnostik! "

3shape undervisningssupport

3shape eksperter og assistenter hjælper til med hands-on øvelserne under kurserne

Lecturers