Hvilken behandling vil du foreslå?

- En kveld viet behandlingsplanlegging

Kveldskurs: 16.30-21.00

Med mange nye behandlingsteknikker er det utfordrende å ha oversikt over alle mulige behandlingsmuligheter samt forklare pasientene hvilke alternativer som er mulig.

Vi ønsker deg velkommen til en kveld hvor du kan få sett mange ulike kasus fra kursholders kliniske hverdag og lage ditt forslag til behandling.

Kurset er lagt opp til at man ser på de ulike kasus på hver sin data-maskin og lager et forslag til behandling med alternativer og deretter ser vi på den behandling som ble valgt i det enkelte tilfellet og diskuterer fordeler og ulemper med de ulike alternativene.

Det vil også være mulighet for å sende kursholder foto av egne kasus i forkant av kurset som vi kan se på i løpet av kvelden.

Under ser du noen av de mange kliniske problemstillingene vi vil se på i løpet av kvelden.

Kasus 1 - Kvinne på 28 år: Det første eksemplet er en kvinne på 28 år som har fått en krone på 11 for noen år siden. Hun er ikke fornøyd med resultatet slik det er nå, både fordi den står litt utenfor de andre nabotennene samt at det har blitt en mørk kant oppe ved tannkjøttet som ikke var der i starten. Tannen er rotfylt. Hva ville du foreslå som behandling slik at hun blir fornøyd?

Kasus 2 - Kvinne 26 år ønsker et penere smil: Hun har merket at tennene har blitt mer og mer trangstilt i overkjeven og det har begynt å flise av biter på fortennene. Hun ble henvist til reguleringstannlege som forespeilet 2 års behandling med fast apparatur, noe hun ikke ønsker. Hva kan du gjøre for å  gi henne et finere smil?

 

Du vil lære:

  • Hvordan du gjør en behandlingsplanlegging med hensyn til estetikk og funksjon.
  • Hvilke behandlingsmuligheter vi har til rådighet for en mest mulig vevsbevarende og estetisk tannbehandling. F.eks ICON, bleking, edgebonding, bondet protetikk, anterior alignment orthodontics.
  • Ved hjelp av mange ulike kliniske kasus å selv lage en behandlingsplan som vi sammen ser på i plenum.
  • Hvordan du koordinerer en interdisiplinær behandling for et best mulig behandlingsresultat.
  • Gjennomgang av egne kasus

Hvilken behandling - Erik Svendsrud

Hvilken behandling - Erik Svendsrud
Jente 13 år. 21 er tapt etter traume

Erik Svendsrud - Kvinne 30 år, åpent bitt, erosjon overkjeve palatinalt front

Erik Svendsrud - Kvinne 30 år, åpent bitt, erosjon overkjeve palatinalt front
Kvinne 30 år, åpent bitt, erosjon overkjeve palatinalt front

Hvilken behandling, case 2.1.png

Kvinne 35 år ønsker et penere smil

Lecturers

Events

Dentalforum
Trondheimsveien 184
0570 Oslo
Norge