HR-services

Vi har et tæt samarbejde med Chris Grew, ekspert i HR og kommunikation, som tilbyder forskellige workshops og services inden for dette felt. Vi kalder det "DentaNets HR- og Kommunikationspakker", som består af et udvalg af workshops og services, I selv sammensætter ud fra klinikkens behov og ønsker. De følgende workshops og services kan både benyttes enkeltvis eller i sammenhæng med hinanden. Chris Grew hjælper jer med at skræddersy klinikkens "DentaNet HR- og Kommunikationspakke", så I får det mest optimale og personlige udbytte.
 

Vi har delt HR & Kommunikation op i 5 fem forskellige temaer, som alle kan være med til at optimere den daglige drift på klinikken.

 

Patientkommunikation

Patientkommunikation tager udgangspunkt i, hvordan I på klinikken omgås med jeres patienter. Jeres kropssprog, kommunikation og måde at kommunikere på har stor betydning for, om patienten får en god oplevelse. Det er også igennem jeres patientkommunikation, at I opbygger et tillidsbånd med patienterne.

Patienter som ambassadører

Ambassadør-effekten er en effektiv og billig form for markedsføring. En personlig anbefaling fra en bekendt, ven eller et familiemedlem er langt mere værdifuldt for patienterne end klinikkens egen kommunikation, da tillid bliver overdraget på forhånd igennem bekendtskabet. Ambassadør-effekten er altså langt mere succesfuld i at tiltrække nye, højt motiveret patienter til klinikken.

Hypnose som værktøj

Hypnose er langt mere end dybe trancer og fobier. Hypnose er et effektivt redskab, der kan anvendes i alle former for undersøgelser og behandlinger. Det handler om at skabe det rette miljø og anvende de rigtige sproglige forudsætninger, hvilket i høj grad vil støtte patienter i at få den bedst mulige oplevelse.

Teamet

Patienter kan fornemme med det samme, om stemningen og atmosfæren på klinikken er god eller dårlig, og det vil påvirke deres oplevelse af tandlægebesøget. For at skabe gode patientoplevelser er det nødvendigt at have et velfungerende team, som er glade, engagerede og motiverede til at yde god service.

Ledelse

At lede en klinik handler i høj grad om at lede personalet, så de opretholder motivationen og arbejdsglæden. En god leder skaber de rigtige rammer for et godt arbejdsmiljø, hvor gode resultater opstår. Du får værktøjer og redskaber til at lede ud fra din personlige lederstil og hjælp til forandringsledelse, strategier mm.

Praktisk information

Alt foregår på egen klinik

De forskellige workshops og services afholdes på jeres klinik, så øvelser og situationer foregår i vante og trygge rammer og bliver dermed så relevante og virkelige som muligt. I de forskellige workshops og services bliver hele personalet inddraget, så alle får en forståelse af koncepterne og principperne. Dette skaber en bedre implementering af de nye tiltag og ændring af vaner i arbejdsgangen på klinikken. For at opnå den bedste læring veksles der mellem undervisning, øvelser, cases, dialog og refleksion. Hvert teammedlem deltager aktivt undervejs i forløbet, så I får et højt færdighedsniveau og er klar til at bruge jeres viden direkte i praksis.
 

Dato og tid

I bestemmer dato og tid – også selvom det er efter lukketid. Afhængig af teamets størrelse, behov og ønsker varierer længden af de forskellige workshops og services.

 

Pris 

Som medlem af DentaNet får I 10% medlemsrabat. Det er muligt at kombinere flere workshops og services samt bestille dem som en samlet pakke. Prisen afhænger af antallet af deltagere, da det har indflydelse på forberedelsestid, undervisning, opfølgning, øvelser og materialer. I kan altid tage en uforpligtende samtale med Chris Grew og få et prisoverslag.

 

Kontakt

Ønsker I at booke Chris Grew til en uforpligtende samtale, workshops, services, konsulenthjælp eller foredrag, kontakter I blot Peter Lembke Gerdes på pg@dentanet.dk.