Ledelse

Alle ledere er forskellige. Vi har forskellige personligheder med hver sin måde at forankre på. Det handler derfor om at skabe din egen personlige form for lederskab. Limbisk lederskab tager netop udgangspunkt i din personlighed, så du udvikler din egen personlige lederstil.

Ledelse indebærer også udvikling af strategier, som guider klinikkens fremadrettede udvikling samt at gøre medarbejderne klar til forandringer. Hvis ikke medarbejderne forstår forandringen, kan det hele falde til jorden. At lede en klinik handler i høj grad om at lede personalet og skabe de rigtige rammer for et godt arbejdsmiljø, så medarbejderne opretholder motivationen og arbejdsglæden.

Limbisk lederskab

De fleste tandlæger har et stort lederansvar, og det er derfor også oftest her, at der opleves store udfordringer i den daglige drift - uanset hvor fagligt dygtigt du er til at lave tænder. Emalje er et af det hårdeste materialer i kroppen; mange vil nok mene, at hjernen er langt sværere at bryde igennem.

Hvis du har været på lederkurser, har du sikkert oplevet, at værktøjerne føltes unaturlige for dig, men virkede som en ”aha”-oplevelse for en medkursist. Grunden hertil er, at I naturligt har forskellige personligheder med hver sin måde at forankre på.

Udgangspunktet er derfor udelukkende din egen person og personlighed, og du vil undervejs i forløbet bearbejde dine omgivelser, adfærd, evner, værdier, identitet og vision. Chris kan dermed hjælpe dig med at lede din klinik ved at finde frem til din personlige form for lederskab.

Limbisk lederskab er en udviklingsmodel og et komplet procesforløb til udvikling og forankring af dine personlige lederskabsevner. Det handler om at udnytte den ubevidste psyke til at skabe din egen personlige form for lederskab i alle livets facetter. Chris hjælper dig med at arbejde med din individuelle præsentation samt dine kompetencer som leder.

Chris har udviklet modellen og processen, som han også har beskrevet og udgivet i bogen ”Limbisk Lederskab”. Limbisk lederskab er et længere forløb, hvor du deltager i en lille eksklusiv gruppe (maks. 6 deltagere).

Chris vil føre hele gruppen igennem processen, og I vil både individuelt og i fællesskab arbejde med limibisk lederskabskoncepter og -principper. Processen forløber over 8 moduler af ca. 3 timer typisk fordelt over 2-3 kvartaler.

Du får udleveret bogen ”Limbisk Lederskab”, som vil være midtpunktet gennem hele forløbet. Undervejs får du yderligere skemaer, lydfiler og materialer efter hver modul. Efter endt forløb får du et diplom som bevis på din deltagelse.

Undervejs i forløbet vil du lære meget om dig selv samt udvikle og forankre dit lederskab. Derudover får du personlig sparring og erfaringsudveksling i en mindre gruppe under hele processen.

Coaching

Hvem er du som leder? Hvad vil du som leder? Hvordan bliver du en bedre leder? At lede en klinik handler ikke kun om efteruddannelse, men i lige så høj grad om at lede personalet, så de opretholder motivationen og arbejdsglæden. Hvis du gør det effektivt, er der meget værdi at vinde i klinikkens dagligdag. Chris tilbyder individuel coaching til dig som leder, så du kan udvikle og optimere dine lederevner. Ved hjælp af coaching kan du ændre og forbedre måden at tænke og handle på, så der skabes et godt arbejdsmiljø og gode resultater. Chris hjælper dig med at definere dine mål, holde motivationen samt skabe resultater i din egen personlige udvikling, så du kommer bedst muligt i mål med målsætningerne.

Strategi

Chris hjælper dig med at udarbejde en fremadrettet og langsigtet strategi for klinikken. En strategi hjælper dig med at planlægge og eksekvere en række relevante aktiviteter, som skaber konkurrencemæssige fordele for klinikken. En strategi viser dig derfor vejen til at opnå klinikkens målsætninger, så I fortsat kan udvikle og generere værdi. 

Forandringsledelse

Skal I indføre ISO? Skal I bytte rundt på større opgaver? Ændrer I jeres behandlingstilgang? Skal I indføre faste patientsamtaler? Forandringer kan komme i mange forklædninger og mange former.

Gør dine medarbejdere klar til større forandringer og skab forståelse for behovet herfor. Uanset den bagvedliggende grund er ændring af rutiner og vaner noget, som de fleste ikke synes om og modsætter sig. Det kan tit betyde, at et initiativ i sidste ende falder til jorden - uanset hvor vigtigt, rigtigt og udbytterigt initiativet er. Før, under og efter en forandring er det derfor vigtigt at forstå, lytte til og inddrage teamet, da forandringer har indflydelse på deres arbejdsgang. For at opretholde medarbejdernes engagement og motivation er det derfor vigtigt at gøre dem klar til forandringer. Chris vejleder samt giver jer værktøjer til at lede og gennemføre en forandring succesfuldt.

Praktisk information

Alt foregår på egen klinik

De forskellige workshops og services afholdes på jeres klinik, så øvelser og situationer foregår i vante og trygge rammer og bliver dermed så relevante og virkelige som muligt. I de forskellige workshops og services bliver hele personalet inddraget, så alle får en forståelse af koncepterne og principperne. Dette skaber en bedre implementering af de nye tiltag og ændring af vaner i arbejdsgangen på klinikken. For at opnå den bedste læring veksles der mellem undervisning, øvelser, cases, dialog og refleksion. Hvert teammedlem deltager aktivt undervejs i forløbet, så I får et højt færdighedsniveau og er klar til at bruge jeres viden direkte i praksis.
 

Dato og tid

I bestemmer dato og tid – også selvom det er efter lukketid. Afhængig af teamets størrelse, behov og ønsker varierer længden af de forskellige workshops og services.

 

Pris 

Som medlem af DentaNet får I 10% medlemsrabat. Det er muligt at kombinere flere workshops og services samt bestille dem som en samlet pakke. Prisen afhænger af antallet af deltagere, da det har indflydelse på forberedelsestid, undervisning, opfølgning, øvelser og materialer. I kan altid tage en uforpligtende samtale med Chris Grew og få et prisoverslag.

 

Kontakt

Ønsker I at booke Chris Grew til en uforpligtende samtale, workshops, services, konsulenthjælp eller foredrag, kontakter I blot Peter Lembke Gerdes på pg@dentanet.dk.