Patientkommunikation

Dit kropssprog, din kommunikation og måde at kommunikere på har stor betydning for, om patienten får en god oplevelse og opbygger tillid til tandlægen og resten af teamet. DentaNets patientanalyser viser nemlig, at patienter lægger stor vægt på tillid til tandlægens faglige kompetencer såvel som personlige egenskaber. Det er derfor vigtigt, at klinikken formår at skabe tillid igennem deres kommunikation. Det er netop tillidsskabende kommunikation, der er omdrejningspunktet for workshoppen ”Effektiv Patientkommunikation”.

Du kan også få rådgivning i form af ”dos and don’ts”. Mange tandlæger anvender uheldige vendinger, som gør patienter endnu mere nervøse og urolige. Chris hjælper jer med at optimere jeres patientkommunikation ved at observere, hvordan I omgår jeres patienter på klinikken både før, under og efter behandling.

Du kan også få hjælp til en patienttilfredshedsundersøgelse. Her får du indblik i, hvad patienterne tænker om jer og jeres klinik, og hvor tilfredse de er med jeres service. Der er mange små faktorer, som har en stor indflydelse på helhedsindtrykket. Det kan f.eks. være velkomsten, lyde og lugte, som ofte bliver negligeret, men spiller en afgørende rolle for patienternes oplevelse.

Effektiv Patientkommunikation

Hvordan kommunikerer I med jeres patienter? Formår I at berolige patienten og skabe tillid gennem jeres kommunikation? Dit kropssprog, din kommunikation og måde at kommunikere på spiller alle en stor rolle for, om patienten får en god oplevelse. På workshoppen "Effektiv Patientkommunikation" lærer I derfor, hvordan man får patientens tillid igennem tillidsskabende kommunikation.

Dos and don'ts

Klinikkens kommunikation har stor betydning for, om patienten får en god oplevelse og opbygger tillid til tandlægen og teamet. Mange tandlæger anvender uheldige vendinger som: ”Du får lige lidt vand i munden, så håber vi, at du ikke drukner”. Disse vendinger gør patienter endnu mere nervøse og urolige, og der skabes derfor unødvendige skrækscenarier, som påvirker patientens oplevelse i en negativ retning. 

Chris rådgiver jer i at benytte effektiv og tillidsskabende kommunikation, så de væsentligste faldgruber undgås. Ud fra observationer af patienttilgangen gennemgår Chris adskillige dos and don’ts, som bruges til feedback og konkrete værktøjer til at optimere jeres patientkommunikation. På den måde skaber I de perfekte rammer for behagelige og beroligende tandlægebesøg, og patientkommunikationen bliver mere effektiv. Der kan bl.a. anvendes patienttilfredshedsundersøgelser før og efter servicen, så effektiviteten måles.

Chris havde på de 2 timer, han observerede os arbejde på klinikken, fundet vores "svage" punkter. Det gav god feedback på selve kurset.

Vibeke Bastue, tandlæge hos Tandlægerne i Lyngby.

Patienttilfredshedsundersøgelse

Ønsker I at skabe gode oplevelser for patienter? Oplever I utilfredse patienter? Vil I have indsigt i, hvad patienterne tænker om jer?

Indimellem er det sundt for forretningen at tjekke, om patienterne er tilfredse med den service, I yder. Det kan være, at der er områder, hvor der er mulighed for forbedring. Det kan være, at I får at vide, at I skal fortsætte, som I gør - blot med få ændringer. 

Chris hjælper jer med at lave en tilfredshedsundersøgelse af jeres patienter. På den måde får I indblik i, hvordan patienterne opfatter jer og jeres klinik, og om de er tilfredse med den nuværende situation. Chris vil i samarbejde med jer evaluere patienternes oplevelser, forventninger samt behandle den ris og ros, som I modtager. På baggrund af resultaterne kommer Chris med anbefalinger og værktøjer til, hvordan I kan forbedre tilfredsheden.

Chris hjælper jer under hele forløbet både med udførelsen af undersøgelsen, klarer bearbejdningen af resultaterne og kommer med konkrete løsningsforslag til forbedringer, så I kan forbedre og optimere patienttilfredsheden.

Praktisk information

Alt foregår på egen klinik

De forskellige workshops og services afholdes på jeres klinik, så øvelser og situationer foregår i vante og trygge rammer og bliver dermed så relevante og virkelige som muligt. I de forskellige workshops og services bliver hele personalet inddraget, så alle får en forståelse af koncepterne og principperne. Dette skaber en bedre implementering af de nye tiltag og ændring af vaner i arbejdsgangen på klinikken. For at opnå den bedste læring veksles der mellem undervisning, øvelser, cases, dialog og refleksion. Hvert teammedlem deltager aktivt undervejs i forløbet, så I får et højt færdighedsniveau og er klar til at bruge jeres viden direkte i praksis.
 

Dato og tid

I bestemmer dato og tid – også selvom det er efter lukketid. Afhængig af teamets størrelse, behov og ønsker varierer længden af de forskellige workshops og services.

 

Pris 

Som medlem af DentaNet får I 10% medlemsrabat. Det er muligt at kombinere flere workshops og services samt bestille dem som en samlet pakke. Prisen afhænger af antallet af deltagere, da det har indflydelse på forberedelsestid, undervisning, opfølgning, øvelser og materialer. I kan altid tage en uforpligtende samtale med Chris Grew og få et prisoverslag.

 

Kontakt

Ønsker I at booke Chris Grew til en uforpligtende samtale, workshops, services, konsulenthjælp eller foredrag, kontakter I blot Peter Lembke Gerdes på pg@dentanet.dk.