Hvad laver vi hos DentaNet?

Vores netværk er drevet af at hjælpe hinanden med at gøre patienterne endnu gladere. I DentaNet gør vi det ved:

  • Kurser og events
  • Alt Om Tænder
  • TandlægeApp
  • DentaNets HR- og Kommunikationspakker
  • Samarbejdsaftaler med samarbejdspartnere
  • Patientanalyser

Alt sammen for, at du har mere tid til din kerneforretning: Patienterne.

Kurser og events

Vi kender alle følelsen af at være tændt af den hellige ild efter et brandgodt kursus. Når du kommer hjem, sætter den daglige trummerum ind, og du orker næsten ikke at implementere alle de nye initiativer og gode idéer.

DentaNets fokus er at gøre det så nemt som muligt for dig at være tandlæge. Det gør vi ved at arrangere kvalitetskurser og -foredrag, hvor fokus er på høj faglighed og minimal invasiv tandpleje. Gennem årene har vi opbygget et eksternt netværk af anerkendte og indflydelsesrige undervisere og foredragsholdere, der også er opinionsledere i tandplejen. Vi har hentet flere internationale hovednavne bl.a. Dr. Pascal Magne, Dr. Newton Fahl, Dr. Tif Qureshi, Dr. Francesca Vailati, Dr. Ian Buckle, Dr. John Cranham, Dr. Stephane Browet, Dr. Jason Smithson, Dr. Eduardo Mahn, Dr. Eric Van Dooren, Dr. Giano Ricci og Dr. Lorenzo Vanini. I mange år har det årlige DentaNet Symposium tiltrukket mange deltagere og sat standarden for ny faglig viden.

Pascal Magne, Oslo 2016

Pascal Magne, Oslo 2016
Kursus med Dr. Pascal Magne i Oslo 2016

Pascal Magne, Oslo 2016

Pascal Magne, Oslo 2016
Kursus med Dr. Pascal Magne i Oslo 2016

Alt Om Tænder

Informationsside målrettet patienter

Samtidig med at der tilflyder en masse ny viden til netværket, har vi lige så stille bemærket, at meget af denne viden ikke er let tilgængelig for den almindelige patient. Det ønsker vi at ændre på! Vi står derfor bag Alt Om Tænder, en omfattende vidensportal på internettet, som indeholder al almindelig information relateret til tænder. Alt Om Tænder henvender sig til patienter og sætter deres behov i centrum. Du kan se Alt Om Tænder på www.altomtænder.dk.

HR & Kommunikation

Services og workshops for hele klinikken

"DentaNets HR- og Kommunikationspakker" er et udvalg af workshops og services inden for patientkommunikation, ambassadør-effekten, hypnose, team og ledelse, som I selv sammensætter ud fra klinikkens behov og ønsker. Hver enkelte pakke skræddersys med hjælp fra en ekspert i HR og kommunikation, så I får det mest optimale og personlige udbytte. De forskellige workshops og services er målrettet hele klinikken for, at hele den daglige drift på klinikken bliver optimeret.

 

Hypnose workshop

Hypnose workshop
Tandlæger lærer hypnose på workshoppen "Hypnose i Tandlægepraksis"

Minimer din administration med vores samarbejdsaftaler

Al administration er en dårlig, men ofte nødvendig brug af din tid. Med det rigtige netværk og samarbejdspartnere er det til gengæld muligt at få minimeret din administration ved at få andre og ofte mere kompetente folk til at gøre det. Derfor vælger vi også samarbejdspartnere, der har kapacitet til at tage sig af dig og i vid udstrækning kan støtte op om alle de idéer og effektiviseringer, som vi kan komme på.

Du vil ofte opleve, at DentaNets aftaler baseres på, at du bliver hjulpet ude på din klinik i den daglige trummerum. Det virker sjældent at løse udfordringer uden for et system frem for inde i det, hvor menneskerne befinder sig.

Patientanalyser

Vi er nødt til at stifte bekendtskab med patienterne, før vi kan fuldføre vores mission om at gøre patienterne endnu gladere. Vi foretager derfor løbende patientanalyser i samarbejde med forskningsinstitutter, hvor vi analyserer forskellige parametre. Vi har bl.a. spurgt ind til, hvad der er vigtigt og af størst betydning ved valg af tandlæge samt patienters kendskab til forskellige typer af behandlinger.

Vi anvender bl.a. resultaterne fra patientanalyserne til at udvikle målrettede workshops til hele teamet. På den måde tilgodeser vi patienters ønsker og behov. Vi har tilknyttet en HR-ekspert, som er med til at udvikle workshops og services. Nogle af de mest populære workshops, der er opstået på baggrund af patientanalyserne, er ”Effektiv Patientkommunikation", ”Ambassadør-effekten” og ”Hypnose i Tandlægepraksis”.

Parametre for tandlægevalg 2010

Parametre for tandlægevalg 2010
Udsnit af patientanalyse fra 2010

Tillid, kategorier

Tillid, kategorier
Udsnit af patientanalyse fra 2012

TandlægeApp

TandlægeApp er udviklet af DentaNet og understøttes af vores informationsside til patienterne, www.altomtænder.dk. TandlægeApp er en ny fordelagtig måde for dig at få nye patienter! TandlægeApp hjælper patienterne med at finde den rette tandlæge med de rigtige kompetencer til netop deres behov. I TandlægeApp tager patienter billeder af deres tænder og indtaster relevante oplysninger, som bliver sendt til tandlæger i nærområdet. Ud fra billederne vurderer tandlægen den bedst mulige behandling for patienten. Vi matcher herefter patienten med en eller flere tandlæger og sætter dem i kontakt.

TandlægeApp - Forside

TandlægeApp - Forside
Vores helt nye TandlægeApp, hvor patienter kan finde en tandlæge