Bli medlem hos DentaNet

Din tandläkarklinik kan bli medlem hos DentaNet och få fördelaktiga medlemsförmåner mot ett symboliskt årligt belopp.

Kliniken betalar endast för ett medlemskap, som täcker hela kliniken, inklusive tandläkare och resten av teamet. På så sätt kan alla dra nytta av medlemskapet. 

  Medlemsförmåner

  Som medlem hos DentaNet får du följande medlemsförmåner:

  • Alltid minst 10 % rabatt på DentaNets kurser
  • Tillgång till samarbetspartners som garanterar dig det bästa priset och service
  • Gratis klinikprofil på www.alttomtänder.nu
  • Sparring med et professionellt netværk.
  • Möjlighet att komma med input och idéer som kan omsättas till konkreta åtgärder till förmån för alla medlemmar och deras patienter
  • Som medlem bestämmer kliniken själv hur ni vill använda nätverket och dess utbud
  • Ni betalar endast för ett medlemskap, som gäller för samtliga medarbetare på kliniken

  Medlemsvillkor

  Följande regler gäller för ett medlemskap i DentaNet:

  • Årlig avgift är 1,250 DKK. Alla på kliniken, inklusive tandläkare och resten av teamet kan använda sig av nätverkets möjligheter
  • 1 månads uppsägningstid av medlemskapet från bägge parter
  • Som medlem väljer du själv vilka samarbetsavtal du vill använda, det finns inget tvång
  • Du betalar bara för de kurser som du och kliniken deltar i. Vi vill vara transparanta, som betyder att du själv kan välja vilka specifika kurser, workshops, avtal och rabatter som du vill ta del av och utnyttja. Detta gör det tydligt vad du får ut av medlemskapet i förhållande till vad du betalar.