Effektiv Patientkommunikation

Hur kommunicerar ni med era patienter?

DentaNets patientanalyser visar nämligen att patienter lägger stor vikt på tillit till tandläkarens yrkeskunskaper såväl som personliga egenskaper. På workshopen lär ni er att skapa tillit genom er patientkommunikation – non verbal samt verbal kommunikation – i alla stadier av ett tandläkarbesök, då tillit är grunden för ett fruktbart samarbete mellan patienten och teamet.

Hvis tilliden er til stede fra starten, bibeholdes og øges undervejs i behandlingsforløbet, opnår I en langt mere effektiv patientkommunikation. Patienten er mere modtagelig for input og løsninger for deres tandsæt, og enighed opnås via en åben og konstruktiv kommunikation. Behandlingen går langt hurtigere og lettere samtidig med, at patienten får en bedre oplevelse og slapper af undervejs. Det er lettere at ødelægge tillid end at opbygge den, og derfor er det vigtigt at anvende de rette værktøjer til at skabe en effektiv patientkommunikation.

På workshopen lär ni er:

  • Att kommunicera effektivt och tillitsskapande med patienten
  • Grunden för förtroende, och att alla kan lära sig att bygga förtroende
  • Att etablera kontakt, tillit och trygghet
  • Att upprätthålla och öka tillit hos patienten
  • Att vidareföra patientens tillit hos tandläkaren till resten av teamet
  • Att undgå att omedvetet förstöra patientens förtroende

Lecturers