Hvilken behandling vil du foreslå?

- En kveld viet behandlingsplanlegging

Kveldskurs: 16.30-21.00

Med mange nye behandlingsteknikker er det utfordrende å ha oversikt over alle mulige behandlingsmuligheter samt forklare pasientene hvilke alternativer som er mulig.

Vi ønsker deg velkommen til en kveld hvor du kan få sett mange ulike kasus fra kursholders kliniske hverdag og lage ditt forslag til behandling.

Kurset er lagt opp til at man ser på de ulike kasus på hver sin data-maskin og lager et forslag til behandling med alternativer og deretter ser vi på den behandling som ble valgt i det enkelte tilfellet og diskuterer fordeler og ulemper med de ulike alternativene.

Det vil også være mulighet for å sende kursholder foto av egne kasus i forkant av kurset som vi kan se på i løpet av kvelden.

Under ser du noen av de mange kliniske problemstillingene vi vil se på i løpet av kvelden.

Kvinne 30 år, åpent bitt, erosjon overkjeve palatinalt front.

Du vil lære:

  • Hvordan du gjør en behandlingsplanlegging med hensyn til estetikk og funksjon.
  • Hvilke behandlingsmuligheter vi har til rådighet for en mest mulig vevsbevarende og estetisk tannbehandling. F.eks ICON, bleking, edgebonding, bondet protetikk, anterior alignment orthodontics.
  • Ved hjelp av mange ulike kliniske kasus å selv lage en behandlingsplan som vi sammen ser på i plenum.
  • Hvordan du koordinerer en interdisiplinær behandling for et best mulig behandlingsresultat.
  • Gjennomgang av egne kasus

Jente 13 år. 21 er tapt etter traume

 

Lecturers

Events

Dentalforum
Trondheimsveien 184
0570 Oslo
Norge