Hypnos som verktyg

Hypnos är mycket mer än djup trans och fobier. Hypnos är ett effektivt redskap som kan användas i alla former av undersökningar och behandlingar. Det handlar om att skapa den rätta miljön och använda rätta språkliga förutsättningar, vilket i hög grad hjälper patienter till att få bästa möjliga upplevelse. Lätt hypnos skapar en ännu bättre upplevelse för patienter att få dem att slappna av, vara tillmötesgående och kommunicera på patientens nivå.

Många patienter är mer eller mindre nervösa, lider av tandläkarskräck och ångest, och det kan vara svårt att urskilja dem. Hypnos är ett effektivt redskap när patienter ska lugnas ner, då du med hypnos kan få patienter att känna ro, slappna av och gå in i trans på ett par minuter.

Under ett hypnotiskt tillstånd är patienten vid medvetande hela tiden, och som tandläkare utför du ingen terapibehandling när patienten är i undermedvetande.

Din kommunikationsform kan antingen förstärka eller dämpa nervositeten, därför har mottagandet av din kommunikation stor betydelse för hur tandläkarbesöket kommer fortgå. Det stöttar patienter i hög grad till att få den bästa möjliga upplevelsen. Med lätt hypnos i tandläkarbehandlingen kan du vid många tillfällen komma till bukt med patientens tandläkarskräck. Men de patienter som lider av svår tandläkarskräck och djup ångest kan behöva ytterligare hjälp. Denna hjälp kan erhållas patienten via extern hypnoterapi alternativt tandläkarpaketet ”Slappna av hos tandläkaren”

 

Vad är hypnos?

Hypnos är ett tillstånd, där en person befinner sig i trans. Vi går utan problem in och ut ur hypnotiskt tillstånd, och de flesta upplever det dagligen i olika vardagssituationer. All hypnos är självhypnos, det vill säga, att personen själv försätter sig och går ur transläget. En hypnoterapeut är därför enbart en guide att visa den rätta vägen, men det är personen själv som andra gången guidear sig själv till det hypnotiska tillståndet. 

Källa: Hypnoterapeutens handbok av Chris Grew

Hypnos som tandläkarpraksis

Med hjälp av hypnos som redskap kan du på 2-3 minuter få patienten att slappna av, så ingen tid i tandläkartiden går till spillo vid användning av lätt hypnos. Tvärtemot, låt hypnosen hjälpa att reducera antalet avbokningar, tomma stolar och resursslöseri.

På workshopen ”Hypnos i Tandläkarpraksis” lär ni er grundläggande hypnoterapi och att skapa rätt miljö, samt de riktiga språkliga förutsättningarna för att skapa en behaglig upplevelse för patienterna. 

Extern hypnos terapi

Upplever ni att en person har svår tandläkarskräck, ångest eller fobi som är svår att hjälpa kan Chris vara behjälplig. Vid första tillfället kan patienten få en session i sin egen hemmiljö eller en annan plats än kliniken, där Chris bearbetar patientens initiala ångest för själva tandläkarbesöket, med hjälp av regressionsterapi. Därefter följer Chris med till kliniken och bistår med hjälp, så att patienten är avslappnad vid själva tandläkarbesöket. På så vis har ni möjlighet att hjälpa en patient, som med största sannolikhet hade avbokat istället. Utöver den ökade patienttillfredställdhet är det även en ekonomisk sund förrättning, då tjänsten faktureras direkt till patienten genom kliniken. 

Behandlingen hos Chris: Jag har aldrigt provat hypnos tidigare, så det var med stor förväntan jag tog min första behandling hos Chris. Före det första mötet hade jag lyssnat på ljudfiler som Chris hade skickat till mig. Själva behandlingen består av hypnos, där Chris guidar till ett tillstånd av fullkomlig ro. 

Behandlingen hos tandläkaren: På själva dagen som jag skulle ha rotbehandlingen mötte Chris upp mig cirka 15 minuter före behandlingens start. Han talade mig till ett avslappnat läge. Under själva behandlingen satt han vid sidan om mig och guidade mig (till min säkra plats). Även om jag under några gånger under själv behandlingen fick hjärtklappning kom jag utan besvär tillbaka till hypnotiskt tillstånd utan att få panik. Jag klarade övrig behandling utan bedövning. Efter behandlingen berättade min tandläkare att även hon hade upplevt mig som avslappnad istället för spänd i kroppen, som jag brukar vara. 

Annette Elving, Patient.