HR-services

Vi har ett tätt samarbete med Chris Grew, expert I HR och kommunikation, som erbjuder olika workshops och tjänster inom detta fält. Vi kallar det för ”DentaNets HR- och Kommunikationspaket”, som består av ett urval av workshops och tjänster som ni själva sätter ihop utifrån klinikens behov och önskningar. Följande workshops och tjänster kan både nyttjas individuellt eller tillsammans. Chris Grew hjälper er att skräddarsy klinikens ”DentaNets HR- och Kommunikationspaket” så ni får det mest optimala och personliga utbytet.

Vi har delat upp HR- och Kommunikation i 5 olika teman, som alla kan vara delaktiga i att optimera den dagliga driften på kliniken:

 

Patientkommunikation

Patientkommunikation har sin utgångspunkt i hur ni på kliniken umgås med era patienter. Ert kroppsspråk, kommunikation och sättet att kommunicera på har stod betydelse för om patienten får en god upplevelse eller inte. Det är också genom er patientkommunikation som ni bygger tillit till patienten.

 

Hypnos som verktyg

Hypnos är mycket mer än djup trans och fobier. Hypnos är ett effektivt redskap, som kan användas i alla former av undersökningar och behandlingar. Det handlar om att skapa den rätta miljön och använda rätt språkliga förutsättningar, vilket i hög grad kommer stötta patienten i att få den bästa möjliga upplevelsen. 

Teamet

Patienter kan känna av med detsamma, om stämningen och atmosfären på kliniken är god eller dålig, och det kommer att påverka deras helhetsupplevelse av tandläkarbesöket. För att skapa goda patientupplevelser är det nödvändigt att ha ett välfungerande team, som är glada, egnagerade och motiverade att ge bra service.

Ledning

Att leda en klinik handlar i hög grad om att leda personalen, så att de upprätthåller motivation och arbetsglädje. En god ledare skapar de nödvändiga ramarna för en god arbetsmiljö, där goda resultat uppstår. Du får verktygen och redskapen till att leda utifrån din personliga ledarstil samt hjälp med förändringshantering, strategier, med mera. 

Praktisk information

De olika workshops samt tjänsterna hålls på er klinik, så att övningar och situationer sker gemensamt och blir så relevanta och verkliga som möjligt. I de olika workshops blir hela personalen inblandad, så att alla får en förståelse för koncepten och dess principer. Detta skapar en bättre implementering av nya åtgärder och förändringar av vanor på arbetsplatsen. För att optimera lärandet skiljer det mellan undervisning, övningar, cases, dialog samt reflektion. Varje team medlem deltar aktivt i processen så att samtliga får en hög kompetens och är redo att använda kunskapen direkt i praktiken. 

 

Datum och tid

Ni bestämmer datum och tid, speciellt eftersom det är efter stängning. Beroende på teamets storlek, behov och önskningar varierar längden på workshops och övriga tjänster.

Pris

Som medlem i DentaNet får ni 10 % medlemsrabatt. Det är även möjligt att kombinera flertalet workshops och tjänster, samt beställa dem som ett paket. Priset varierar beroende på antalet deltagare, då det har inflytande på förberedelsetid, undervisning, uppföljning, övningar och material. Ni kan alltid ta ett förutstättningslöst samtal med Chris Grew och få ett kostnadsförslag.

 

Kontakt

Önskar ni boka Chris Grew för ett förutsättningslöst samtal,  workshops, tjänster, konsulthjälp eller föredrag, kontakta Peter Lembke Gerdes på pg@dentanet.dk