Minimal invasive behandlinger og estetikk

- Et dyptgående overblikk

Velkommen til en dag som vil gi en innføring i hvordan du kan møte de nye utfordringene du vil møte som tannlege. Fra at vi som tannleger stort sett har jobbet med “need-dentistry” forventes det også at vi skal kunne møte en økt etterspørsel etter estetisk tannbehandling (want-dentistry). Dette stiller store krav til den enkelte tannlege ved at man må lære seg nye ferdigheter som klinisk fotografering samt behandlingsplanlegging som tar hensyn til minst mulig biologisk skade med et best mulig estetisk resultat. Fokuset på etikk og estetikk vil også være svært viktig.

Program

09.30-10.30 Tannlege Erik Svendsrud: Viktigheden av å ha mentorer og support
10.30-10.45 Paus
10.45-12.15 Dr. Tif Qureshi: The ethics and beautiful simplicity of ABB (Align, Bleach, and Bond) and ortho restorative dentistry
12.15-13.15 Lunsj
13.15-14.40 Dr. James Russell: Dental Photography: Record taking, assessment, protocols, tips and tricks
14.40-15.00 Paus
15.00-16.00 Dr. Tif Qureshi: The Dahl principle - for real conservative dentistry
16.00-17.00 Tannlege Erik Svendsrud: Interdisiplinær behandling - muligheter og hva som er viktig å vurdere

Tannlege Erik Svendsrud

09.30-10.30:

Viktigheten av å ha mentorer og support

 • Viktigheten av å ha en mentor: En dyktig mentor er en som har gjort mange erfaringer gjennom egne feil i sin yrkeskarriere og som er villig til å dele sin kunnskap med deg slik at du kan yte enda bedre funksjonell, estetisk og etisk tannbehandling for dine pasienter.
 • Hvordan du bruker IAS-supportforumet og hvorfor det er viktig å bli fulgt av en erfaren trener/mentor gjennom behandlingen.

 

16.00-17.00: 

Interdisiplinær behandling: muligheter og hva som er viktig å vurdere

 • Forskjellen på interdisiplinær og multidisiplinær behandling.
 • Hvorfor det er viktig at du, som allmenntannlege, er “dirigen-ten” i det interdisiplinære teamet, og hvorfor det er viktig at du har kunnskap om hva alle i teamet kan bidra med for å få et godt behandlingsresultat.
 • Viktigheten av en grundig anamnese og behandlingsplan for et best mulig behandlingsresultat. Du vil også få se eksempler på behandlinger hvor behandlingen ble mindre vellykket/tok lang tid pga mangel på kommunikasjon og behandlingsplan.

Dr. Tif Qureshi

10.45-12.15:  

The ethics and beautiful simplicity of ABB (Align, Bleach and Bond) and ortho restorative dentistry

 • How simple ortho can be planned and executed to help setup cases for aesthetics and function by any dentist.
 • How alignment, bleaching, and simple edge bonding are broken down and used together to create non invasive results that rival ceramic.
 • How to plan ortho restoratively to control tooth position to ensure patient satisfaction, correct function, and better aesthetics

 

15.00-16.00:     

The Dahl principle - for real conservative dentistry

 • What the Dahl principle is, its enormous potential use in general dentistry for moderate wear cases.
 • When and when not to use it to ensure success and predictability.
 • How to set up cases to ensure correct force distribution and control of the Dahl effect.

Dr. James Russell

13.15-14.40:

Dental photography: record taking, assessment, protocols, tips, and tricks

 • Why clinical photography is important and how to take high-quality, reproducible photographs using a digital SLR camera.
 • Photographs to aid orthodontic diagnosis and how to make an orthodontic diagnosis using the IAS assessment form.
 • Analogue and digital orthodontic impression taking.
 • Communication of treatment plans, co-diagnosis, and consent.

Full natural smile to document teeth/ gingiva displayed. Vertical midline is the lateral incisor. Should see contralateral center +/- lateral

Full natural smile to document teeth/ gingiva displayed. Vertical midline is the lateral incisor. Should see contralateral center +/- lateral
Full natural smile to document teeth/ gingiva displayed. Vertical midline is the lateral incisor. Should see contralateral center +/- lateral

Setting up your camera

Setting up your camera
Setting up your camera

Lecturers

Events

Thon Hotel Vika Atrium
Munkedamsveien 45
0250 Oslo
Norge