Patientkommunikation

Ditt kroppsspråk, din kommunikation och sättet att kommunicera på har stor betydelse för om patienten får en god upplevelse och får tillit till tandläkaren samt resten av teamet på kliniken. DentaNets patientanalyser visar nämligen att patienter lägger stor vikt på tillit till tandläkarens yrkeskunskaper såväl som personliga egenskaper.

Därför är det viktigt att kliniken förmår att skapa tillit genom deras kommunikation. Förtroende skapande kommunikation är fokus under workshopen ”Effektiv Patientkommunikation”. Du kan även få rådgivning i form av Do’s and Dont’s.

Många tandläkare använder oväntade vändningar, vilket gör patienterna nervösa och oroliga. Chris hjälper er med att optimera er patientkommunikation genom att observera, hur ni kringgår era patienter på kliniken, både före, under och efter behandling. Du kan också få hjälp med en patienttillfredställande undersökning. Där får ni en inblick i vad patienten tänker om er och er klinik, och hur tillfreds de är med er service. Det är många små faktorer som har ett stort inflytande på helhetsintrycket. Det kan tex vara välkomnande, ljudet och lukten, som ofta blir ignorerat, men som faktiskt spelar en avgörande roll för patientens upplevelse. 

Effektiv patientkommunikation

Hur kommunicerar ni med era patienter? Lyckas du lugna din patient och skapa förtroende genom din kommunikation? Ditt kroppsspråk, din kommunikation och sättet att kommunicera på spelar alla en viktig roll för om patienten får en god upplevelse eller inte. På workshopen ”Effektiv Patientkommunikation” lär ni er därför hur man vinner patientens tillit genom tillitsskapande kommunikation. 

Dos and don'ts

Klinikkens kommunikation har stor betydning for, om patienten får en god oplevelse og opbygger tillid til tandlægen og teamet. Mange tandlæger anvender uheldige vendinger som: ”Du får lige lidt vand i munden, så håber vi, at du ikke drukner”. Disse vendinger gør patienter endnu mere nervøse og urolige, og der skabes derfor unødvendige skrækscenarier, som påvirker patientens oplevelse i en negativ retning. 

Chris rådgiver jer i at benytte effektiv og tillidsskabende kommunikation, så de væsentligste faldgruber undgås. Ud fra observationer af patienttilgangen gennemgår Chris adskillige dos and don’ts, som bruges til feedback og konkrete værktøjer til at optimere jeres patientkommunikation. På den måde skaber I de perfekte rammer for behagelige og beroligende tandlægebesøg, og patientkommunikationen bliver mere effektiv. Der kan bl.a. anvendes patienttilfredshedsundersøgelser før og efter servicen, så effektiviteten måles.

Chris havde på de 2 timer, han observerede os arbejde på klinikken, fundet vores "svage" punkter. Det gav god feedback på selve kurset.

Vibeke Bastue, tandlæge hos Tandlægerne i Lyngby.

Patienttilfredshedsundersøgelse

Ønsker I at skabe gode oplevelser for patienter? Oplever I utilfredse patienter? Vil I have indsigt i, hvad patienterne tænker om jer?

Indimellem er det sundt for forretningen at tjekke, om patienterne er tilfredse med den service, I yder. Det kan være, at der er områder, hvor der er mulighed for forbedring. Det kan være, at I får at vide, at I skal fortsætte, som I gør - blot med få ændringer. 

Chris hjælper jer med at lave en tilfredshedsundersøgelse af jeres patienter. På den måde får I indblik i, hvordan patienterne opfatter jer og jeres klinik, og om de er tilfredse med den nuværende situation. Chris vil i samarbejde med jer evaluere patienternes oplevelser, forventninger samt behandle den ris og ros, som I modtager. På baggrund af resultaterne kommer Chris med anbefalinger og værktøjer til, hvordan I kan forbedre tilfredsheden.

Chris hjælper jer under hele forløbet både med udførelsen af undersøgelsen, klarer bearbejdningen af resultaterne og kommer med konkrete løsningsforslag til forbedringer, så I kan forbedre og optimere patienttilfredsheden.

Praktisk information

Alt foregår på egen klinik

De forskellige workshops og services afholdes på jeres klinik, så øvelser og situationer foregår i vante og trygge rammer og bliver dermed så relevante og virkelige som muligt. I de forskellige workshops og services bliver hele personalet inddraget, så alle får en forståelse af koncepterne og principperne. Dette skaber en bedre implementering af de nye tiltag og ændring af vaner i arbejdsgangen på klinikken. For at opnå den bedste læring veksles der mellem undervisning, øvelser, cases, dialog og refleksion. Hvert teammedlem deltager aktivt undervejs i forløbet, så I får et højt færdighedsniveau og er klar til at bruge jeres viden direkte i praksis.
 

Dato og tid

I bestemmer dato og tid – også selvom det er efter lukketid. Afhængig af teamets størrelse, behov og ønsker varierer længden af de forskellige workshops og services.

 

Pris 

Som medlem af DentaNet får I 10% medlemsrabat. Det er muligt at kombinere flere workshops og services samt bestille dem som en samlet pakke. Prisen afhænger af antallet af deltagere, da det har indflydelse på forberedelsestid, undervisning, opfølgning, øvelser og materialer. I kan altid tage en uforpligtende samtale med Chris Grew og få et prisoverslag.

 

Kontakt

Ønsker I at booke Chris Grew til en uforpligtende samtale, workshops, services, konsulenthjælp eller foredrag, kontakter I blot Peter Lembke Gerdes på pg@dentanet.dk.