Patientkommunikation

Ditt kroppsspråk, din kommunikation och sättet att kommunicera på har stor betydelse för om patienten får en god upplevelse och får tillit till tandläkaren samt resten av teamet på kliniken. DentaNets patientanalyser visar nämligen att patienter lägger stor vikt på tillit till tandläkarens yrkeskunskaper såväl som personliga egenskaper.

Därför är det viktigt att kliniken förmår att skapa tillit genom deras kommunikation. Förtroende skapande kommunikation är fokus under workshopen ”Effektiv Patientkommunikation”. Du kan även få rådgivning i form av Do’s and Dont’s.

Många tandläkare använder oväntade vändningar, vilket gör patienterna nervösa och oroliga. Chris hjälper er med att optimera er patientkommunikation genom att observera, hur ni kringgår era patienter på kliniken, både före, under och efter behandling. Du kan också få hjälp med en patienttillfredställande undersökning. Där får ni en inblick i vad patienten tänker om er och er klinik, och hur tillfreds de är med er service. Det är många små faktorer som har ett stort inflytande på helhetsintrycket. Det kan tex vara välkomnande, ljudet och lukten, som ofta blir ignorerat, men som faktiskt spelar en avgörande roll för patientens upplevelse. 

Effektiv patientkommunikation

Hur kommunicerar ni med era patienter? Lyckas du lugna din patient och skapa förtroende genom din kommunikation? Ditt kroppsspråk, din kommunikation och sättet att kommunicera på spelar alla en viktig roll för om patienten får en god upplevelse eller inte. På workshopen ”Effektiv Patientkommunikation” lär ni er därför hur man vinner patientens tillit genom tillitsskapande kommunikation. 

Dos and don'ts

Klinikkens kommunikation har stor betydning for, om patienten får en god oplevelse og opbygger tillid til tandlægen og teamet. Mange tandlæger anvender uheldige vendinger som: ”Du får lige lidt vand i munden, så håber vi, at du ikke drukner”. Disse vendinger gør patienter endnu mere nervøse og urolige, og der skabes derfor unødvendige skrækscenarier, som påvirker patientens oplevelse i en negativ retning. 

Chris rådgiver jer i at benytte effektiv og tillidsskabende kommunikation, så de væsentligste faldgruber undgås. Ud fra observationer af patienttilgangen gennemgår Chris adskillige dos and don’ts, som bruges til feedback og konkrete værktøjer til at optimere jeres patientkommunikation. På den måde skaber I de perfekte rammer for behagelige og beroligende tandlægebesøg, og patientkommunikationen bliver mere effektiv. Der kan bl.a. anvendes patienttilfredshedsundersøgelser før og efter servicen, så effektiviteten måles.

Chris havde på de 2 timer, han observerede os arbejde på klinikken, fundet vores "svage" punkter. Det gav god feedback på selve kurset.

Vibeke Bastue, tandlæge hos Tandlægerne i Lyngby.

Patienttilfredshedsundersøgelse

Ønsker I at skabe gode oplevelser for patienter? Oplever I utilfredse patienter? Vil I have indsigt i, hvad patienterne tænker om jer?

Indimellem er det sundt for forretningen at tjekke, om patienterne er tilfredse med den service, I yder. Det kan være, at der er områder, hvor der er mulighed for forbedring. Det kan være, at I får at vide, at I skal fortsætte, som I gør - blot med få ændringer. 

Chris hjælper jer med at lave en tilfredshedsundersøgelse af jeres patienter. På den måde får I indblik i, hvordan patienterne opfatter jer og jeres klinik, og om de er tilfredse med den nuværende situation. Chris vil i samarbejde med jer evaluere patienternes oplevelser, forventninger samt behandle den ris og ros, som I modtager. På baggrund af resultaterne kommer Chris med anbefalinger og værktøjer til, hvordan I kan forbedre tilfredsheden.

Chris hjælper jer under hele forløbet både med udførelsen af undersøgelsen, klarer bearbejdningen af resultaterne og kommer med konkrete løsningsforslag til forbedringer, så I kan forbedre og optimere patienttilfredsheden.

Praktisk information

Alt foregår på egen klinik

De olika workshops samt tjänsterna hålls på er klinik, så att övningar och situationer sker gemensamt och blir så relevanta och verkliga som möjligt. I de olika workshops blir hela personalen inblandad, så att alla får en förståelse för koncepten och dess principer. Detta skapar en bättre implementering av nya åtgärder och förändringar av vanor på arbetsplatsen. För att optimera lärandet skiljer det mellan undervisning, övningar, cases, dialog samt reflektion. Varje team medlem deltar aktivt i processen så att samtliga får en hög kompetens och är redo att använda kunskapen direkt i praktiken. 

 

Datum och tid

Ni bestämmer datum och tid, speciellt eftersom det är efter stängning. Beroende på teamets storlek, behov och önskningar varierar längden på workshops och övriga tjänster.

 

Pris 

Som medlem i DentaNet får ni 10 % medlemsrabatt. Det är även möjligt att kombinera flertalet workshops och tjänster, samt beställa dem som ett paket. Priset varierar beroende på antalet deltagare, då det har inflytande på förberedelsetid, undervisning, uppföljning, övningar och material. Ni kan alltid ta ett förutstättningslöst samtal med Chris Grew och få ett kostnadsförslag

 

Kontakt

Önskar ni boka Chris Grew för ett förutsättningslöst samtal,  workshops, tjänster, konsulthjälp eller föredrag, kontakta Peter Lembke Gerdes på pg@dentanet.dk