Patientkommunikation

Ditt kroppsspråk, din kommunikation och sättet att kommunicera på har stor betydelse för om patienten får en god upplevelse och får tillit till tandläkaren samt resten av teamet på kliniken. DentaNets patientanalyser visar nämligen att patienter lägger stor vikt på tillit till tandläkarens yrkeskunskaper såväl som personliga egenskaper.

Därför är det viktigt att kliniken förmår att skapa tillit genom deras kommunikation. Förtroende skapande kommunikation är fokus under workshopen ”Effektiv Patientkommunikation”. Du kan även få rådgivning i form av Do’s and Dont’s.

Många tandläkare använder oväntade vändningar, vilket gör patienterna nervösa och oroliga. Chris hjälper er med att optimera er patientkommunikation genom att observera, hur ni kringgår era patienter på kliniken, både före, under och efter behandling. Du kan också få hjälp med en patienttillfredställande undersökning. Där får ni en inblick i vad patienten tänker om er och er klinik, och hur tillfreds de är med er service. Det är många små faktorer som har ett stort inflytande på helhetsintrycket. Det kan tex vara välkomnande, ljudet och lukten, som ofta blir ignorerat, men som faktiskt spelar en avgörande roll för patientens upplevelse. 

Effektiv patientkommunikation

Hur kommunicerar ni med era patienter? Lyckas du lugna din patient och skapa förtroende genom din kommunikation? Ditt kroppsspråk, din kommunikation och sättet att kommunicera på spelar alla en viktig roll för om patienten får en god upplevelse eller inte. På workshopen ”Effektiv Patientkommunikation” lär ni er därför hur man vinner patientens tillit genom tillitsskapande kommunikation.