top of page

Bondet Protetikk 2.0 - Hands-on - 24. nov

Fredag 24. Nov 2023 - 9.00-15.00

Artinorway Dentalforum
Trondheimsveien 184
0570 Oslo
Norge

Course price

6.995 NOK

Course language 

Norsk

Course difficulty 

Beginner

Course rating

5.8 / 6.0

what did you think of the course overall?

5.8 / 6.0

To which extent would you recommend this course to a colleague?

Read and download course material

About the course

Å erstatte store mengder tannsubstans som har gått tapt pga traume, bruksime, anoreksi/bulimi eller karies stiller terapeuten overfor et praktisk og et etisk problem: Hvor mye mer tannsubstans må fjernes for å kunne erstatte den tapte tannsubstansen med et godt resultat?  Tannbehandling har, kanskje altfor lenge, vært preget av at man har akseptert fjerning av mye frisk tannsubstans for at den protetiske erstatningen skal oppfylle holdbarhetsmessige og estetiske krav. 


Vi vet i dag at ingen behandling er permanent og at alle de behandlinger vi utfører vil få følger for pasienten. Studier viser at tradisjonelle kroneprepareringer fører til rotbehandling i 15% i løpet av en 10-års periode. Videre vet vi at subgingivale prepareringer vil føre til periodontale skader. Om vi kan finne protetiske løsninger som fører til mindre endodontiske og periodontale komplikasjoner for pasienten, hadde dette vært et stort fremskritt. 


Over 20 års erfaring med bondet protetikk har vist, at dette er et viktig verktøy når vi skal restaurere tenner som er skadd pga karies, attrisjon, erosjon og traumer. Siden dette er en teknikksensitiv teknikk er det viktig å ha kunnskap om indikasjoner samt fremgangsmåte ved preparering og sementering.


Kurset vil gi deltagerne en forståelse av:

  • Ulike typer keramer og når de er indisert (Feltspatporselen, E max og Zirconia).

  • Prepareringsteknikk for bondet protetikk, anteriort og posteriort.

  • Reparasjon av frakturer.

  • Avtrykksteknikk både analogt og digitalt

  • Ulike måter å tørrlegge arbeidsfeltet ved sementering av bondet protetikk

  • Hvordan bonde zirconia og E-max og vitenskapen bak disse teknikkene


Kurset vil inneholde mye hands on-dele på modeller, hvor deltagerne får:

  • preparere en bondet krone på premolar i overkjeven

  • øve på å sette på kofferdam før

  • sementering av bondet protetikksementere et bondet onlay

  • lage en silikonsjablong for å se hvordan planlagt resultat kan bli i munnen ved restaurering av sterkt nedslitte fortenner Course programme

8.30 Registrering

9.00 Kursdel 1

10.30 Pause

11.00 Kursdel 2

12.30 Lunsj

13.30 Kursdel 3

14.30 Pause

14.45 Kursdel 4

16.00 Slut

Course prices

Delegate fee

Bondet Protetikk Hands-on - Fre 24 Nov 2023

Early Bird Kurs deltakeravgift
Før 15. sep: 6.995 NOK
Etter 15. sep: 7.995 NOK

DentaNet Members get 10% discount on the delegate fee

-

-

-

-

-

-

-

-

Thursday night

Friday night

Saturday night

No hotel room - thank you

0 DKK / 0 €

Course lecturer

Tannlege Erik Svendsrud

Erik Svendsrud er allmenntannnlege.

Han er utdannet ved Universitetet i Oslo i 1987 og har drevet egen privat praksis med fokus på vevsbevarende estetisk behandling med to tannpleiere og to tannhelsesekretærer i Oslo siden 1991.

Han har et stort fokus på interdisiplinær behandling og tett samarbeid med spesialister i endodonti, kjeveortopedi, periodonti og oral kirurgi. Han er inspirert av sine mentorer Sverker Toreskog og Bjørn Zachrissons behandlingsfilosofi. Utstrakt forelesningsvirksomhet i Norge og utlandet, bl.a i British Society of Periodontology, Riksstämman, Dental Association Arctic Circle, Midt-Norge møtet, Dentanet Symposium samt mange arbeidskurs i bondet protetikk.

Han er svært aktiv innen egen etterutdanning og har de siste årene gjennomført 1 års utdannelse ved Advanced Dental Seminars hos Chris Orr i London, 1 års utdannelse ved BD Seminars/Dawson Academy med Ian Buckle i Liverpool samt deltatt på kurs med bl.a Pascal Magne, Francesca Vailati og Stephane Browet. Fra 2013 har han hatt ett tett samarbeid med Tif Qureshi og fått øynene opp for den enda mer vevsbevarende ABB-teknikken.

Tannlege Erik Svendsrud
bottom of page