top of page

DentaNet Tandplejer Symposium 2024

Fredag 8. marts 2024 - 9.00-17.15

Scandic CPH Strandpark
Amager Strandvej 401
2770 Kastrup

Netwærksmiddag og Sky Bar Party

Course price

Early Bird senest 15. december 2023:
Hele dagens faglige program: 5.495 kr.

Course language 

Dansk

Course difficulty 

Øvet

Course rating

Nyt kursus

what did you think of the course overall?

Nyt kursus

To which extent would you recommend this course to a colleague?

Read and download course material

About the course

Det første DentaNet Tandplejer Symposium!DentaNet har i 15 år arrangeret deres årlige DentaNet Symposium, som har været målrettet tandlæger. I nogle år har der været et samlet program sideløbende til teamet, og nogle gange har der også været sideløbende programmer til både klinikassitenter og tandplejere. Uanset, hvordan vi har skruet det sammen, så synes vi ikke, at teamet har fået nok fokus som selvstændig gruppe og vi har nu taget konsekvensen og laver derfor nu i første omgang det allerførste: DentaNet Tandplejer Symposium. DentaNet Symposium for tandlæger har altid haft ry for at have et godt solidt og højt fagligt niveau, hvor man som deltager er helt sikker på at komme hjem med en masse både teoretisk og praktisk brugbar viden i bagagen. Vi holder den tilsvarende linje og høje faglige niveau i forhold til programmet til tandplejerne. Derfor har vi teamet op og lavet et tæt samarbejde med tandplejer Marija Darwish, der både selv underviser, netværker og har et både internationalt og godt “hjemligt” kendskab til, hvad et spændende program skal indeholde. Men vi er ikke stoppet der. Vi har samtidig haft en fokusgruppe af tandplejere spredt ud over hele landet til at give deres input og mening omkring, så vi (forhåbentligt!) har sikret, at vi rammer plet allerede fra første gang, hvor vi holder DentaNet Tandplejer Symposium.

Vi har i første omgang haft fokus på, at indlæg holdes på dansk, men det er ikke utænkeligt, at vi også får indlægsholdere udefra til at komme med ny og brugbar viden.

Samtidig ligger hele netværksdelen både DentaNet og Marija meget på sinde, og vi har derfor også arrangeret hele den vigtige og sjove netværksmiddag, som vi ved er en utrolig værdsat del på tandlægernes DentaNet Symposium, selvom den faglige del selvfølgelig altid er kernen i arrangementet. Netværksdelen kan I læse meget mere om længere nede. God fornøjelse!


Fredag kl. 9.10

Ortodonti & parodontitis samt gingivale retraktioner

For Tandplejere

Specialtandlæge Søren R Lauesen og Specialtandlæge Jens Fog Lomholt

DEL 1: Ortodontisk behandling og dens betydning for patienter med marginal parodontitis Marginal parodontitis kan føre til udtalt nedbrud af det parodontale fæste og deraf tab af tænder. Dette resulterer ofte i tandvandringer med elongering, proklinering og spredtstilling af molarer og incisiver. Heraf kan opstå nye kosmetiske og funktionelle behov hos patienter med velbehandlet parodontitis. Patienterne søger i stigende grad tandregulering for at tilbageføre tandsættet til sit oprindelige udseende. Følgevirkningerne kræver dog ofte et stærkt interdisciplinært samarbejde mellem flere tandfaglige behandlere for at opnå et vellykket behandlingsresultat.

En ortodontisk behandling kan have en gavnlig effekt for denne patientgruppe, men hvad er kriterierne for tandregulering, og hvordan indledes et samarbejdet mellem ortodontisten og tandplejeren?

På denne del af kurset vil du få indsigt i:

 • Hvilke parodontitispatienter man med fordel kan udvælge til en tandreguleringsbehandling, og hvilke man helt skal fravælge


 • Hvordan rollefordelingen er mellem specialtandlæge, tandlæge og tandplejer i et godt samarbejde


 • Hvilken rolle traumatisk okklusion spiller i marginal parodontitis


 • Hvilke forudsætninger der skal være til stede for et vellykket behandlingsresultat, samt om effekten er uden konsekvenser
DEL 2: Ortodonti og gingivale retraktioner


Retraktioner kan opstå som en uventet komplikation i forbindelse med ortodontisk behandling, men kan også udvikles efter endt behandling som følge af et ustabilt behandlingsresultat eller uønsket aktivitet i retentionstrådene.


Som tandplejer er det vigtigt at kende faresignalerne i forhold til et usikkert bid efter tandreguleringsbehandling. Tilsvarende vigtigt er det for den gruppe af tandplejere, som deltager i tandreguleringsbehandling, at kunne planlægge og monitorere behandlingen så risikoen for at udvikle retraktioner bliver minimeret.
På denne del af kurset vil følgende områder blive grundigt gennemgået:


 • Diagnostik og behandlingsplanlægning; sådan undgår du, at der opstår retraktion.


 • Retraktioner i retentionsfasen: hvilket faresignaler skal man fange, hvordan stoppes processen?


 • Når skaden er sket, diagnostik og behandling af retraktioner.Om Søren Rødsgaard Lauesen, specialtandlæge

Søren Rødsgaard Lauesen blev uddannet specialtandlæge i 2015 fra Københavns Tandlægeskole. Medejer af privat ortodontisk henvisningspraksis, Specialtandlægerne i Roskilde, sammen med Jens Fog Lomholt.


Om Jens Fog Lomholt, specialtandlæge

Jens Fog Lomholt blev uddannet specialtandlæge i 2009 fra Københavns Tandlægeskole. Tidligere underviser på Københavns Tandlægeskole og afdelingstandlæge på Afdeling for Kæbekurgi, Rigshospitalet. Medejer af privat ortodontisk henvisningspraksis, Specialtandlægerne i Roskilde, sammen med Søren Rødsgaard Lauesen.


 
Fredag Aften Netværksmiddag, Mind-hacking og DJ

Vi tror på, at der opstår en masse brugbar magi, når vi sætter os sammen til en netværksmiddag, og vi faciliterer rammerne for at udveksle erfaring, møde nye og kendte venner/kollegaer og samtidig skaber en dejlig fest.


Derfor har vi selvfølgelig også lavet et netværksarrangement med middag, små lege, god mad og underholdning. Under maden laver vi DentaNets velkendte “netværksskift”. Det betyder, at du helt naturligt kommer til at møde nogle nye kollegaer. Derudover kommer der små og sjove netværkslege til at løfte stemningen yderligere.

Vi har desuden booket mentalist Henrik Svanekiør, der vil komme og “mind-hacke” os alle med de mest utrolige tricks, som er så gode, at det næsten er irriterende, da man ikke kan lure, hvordan han gør det.

Der vil være DJ, så der er også mulighed for at fyre den af på dansegulvet eller chille i baren, hvis man er til den del.

Vi vil klart anbefale, at du prioriterer at deltage i hele netværksmiddagen og festen, og har du behov for et hotelværelse enten torsdag og eller fredag nat, er der også mulighed for at booke det, når du tilmelder dig DentaNet Tandplejer Symposium.

 

Fredag kl. 11.15


Radiologi for Tandplejere

Tandlæge Sahar Talebi


Viden om dental radiologi spiller en vigtig rolle i det daglige arbejde som tandplejer.

Røntgenoptagelse er et uvurderligt redskab til diagnosticering af orale sygdomme, en vigtig del af journalføringen og dokumentation og ikke mindst en forudsætning for planlægningen af tandbehandlinger.


I dette indlæg gennemgår vi trinvist viden om dental radiologi med fokus på indikation, beskrivelse og diagnose:


 • Normal anatomi med variation på intra-oral og

  OPG-billeder (panoramarøntgen)


 • Dentale anormaliteter med fokus på resorptioner og hvad man skal gøre efterfølgende


 • Dental caries, beskrivelse og differential diagnose


 • Infektioner i kæbeknoglen – apikal parodontitis – rodbehandlede tænder og endodontiske diagnoser_ hvornår skal vi tage periapikale billeder - sekvestre efter ekstraktion m.m.


 • Parodontale sygdomme – furkatur involveringer, vertikale knoglesvind, kratre mm. samt brug af andre værktøjer som gutta perka for bedre diagnose – hvornår tager vi periapikal eller panoramrøntgen (OPG)?


 • Klinisk og radiologisk diagnostisering samt indikationer for visdomstandsfjernelse – hvornår tager vi periapikal eller OPG?
Om Tandlæge Sahar Talebi

Tandlæge Sahar Talebi har en 3-årig master i oral maxillofacial radiologi som hun afsluttede i 2013. Sahar har været ansat som radiologikonsulent på KU. Derudover samarbejder hun med virksomheden Konekta Boneprox som varetager kommunikation mellem tandlæger og specialtandlæger i norden. Desuden er hun medlem af European Association Of Dentomaxillofacial Radiologi (EADMFR) og deltager løbende på radiologi kurser og kongresser.

 

Fredag kl. 13.45Immunsystemets aldring og dens indvirkning på tandsundhed

Tandplejer Marija Darwish


Der er forskel på yngre og ældre patienter – og dermed også den tilgang og fokusområder, som vi som tandplejere bør have til de forskellige aldersgrupper. I dette indlæg kommer vi godt omkring, hvad du skal være ekstra opmærksom på, når du har en ældre patient.


1) Aldersrelaterede årsager til parodontale infektioner

Alderen påvirker også immunsystemet, et fænomen der ofte betegnes immunologisk aldring. Vi skal kigge nærmere på de tre væsentlige forhold, der tyder på, at immunsystemets effektivitet falder med alderen og hvilken påvirkning det har på tandsundheden hos den ældre del af befolkningen. 


Vi skal diskutere om den forhøjede prævalens af parodontale sygdomme i de ældre aldersgrupper skyldes et svækket immunforsvar eller simpelthen er et udtryk for livslang ophobning af sygdommens sequelae. 


2) Parodontitis og helingsprocessen 

Parodontitis er en overvejende kronisk inflammation, der fører til vævsdestruktion som følge af en specifik biofilm og et dertil svarende inflammatorisk respons. Derfor vil aldersrelaterede ændringer i immunsystemets respons kunne påvirke den enkelte patients sygdomsforløb. 


Vi skal kigge på parodontitis og helingsprocesen hos de ældre.


3) Betydning af parodontalbehandling hos de ældre

Betydning af parodontalbehandling (dybdegående tandrensning) på de inflammatoriske sygdomme og hvordan dette kan påvirke helingsprocessen hos den ældre patient


4) Kommunikation og patient-compliance

Kommunikationen er en af nøglerne til patientcompliance og succefulde behandlinger hos de ældre. Men hvordan kommunikerer vi optimalt for at opnå en god patientcompliance 


Vi skal dykke ind på betydning af ”god relation” i forhold til patientkommunikation som refererer til den følelsesmæssige og professionelle forbindelse eller relation, som en sundhedsprofessionel forsøger at etablere med en patient. Det indebærer evnen til at opbygge tillid og skabe en åben og forstående atmosfære under konsultationen eller behandlingen.

Om Tandplejer Marija Darwish

 • Uddannet tandplejer fra Københavns Universitet.

 • Har 15 års erfaring som tandplejer fra private tandklinikker.

 • Har 10 års erfaring med behandling af aggressiv parodontitis patienter fra Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Afdeling for Parodontologi 

 • Har 5 års erfaring med behandling af implantat patienter, fra Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Afdeling for Oral Rehabilitering.

 • Har medvirket i adskillige forskningsprojekter gennem Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Forskningsområdet for Parodontologi og Forskningsområdet for Oral Rehabilitering. 

 • Erfaring som undervisnings Adjunkt fra Odontologiska Fakulteten, Malmö Universitet 

 • Har siden 2020 været ansat som Tandplejerchef på Implantatklinik København og er på nuværende tidspunkt i gang med en akademiuddannelse i Ledelse (Business & management), på Copenhagen Business Academy.  

 • Skribent hos Danske tandplejere, Osteoporose Foreningen , Magasinet Helse, PTO (Praktiserende Tandlægers Organisation) og Sygeplejersken.

 • Foredragsholder siden 2016 

Fredag kl. 15.45


Avanceret diagnostik og vedligehold af implantater for Tandplejere

Tandlæge Mats G Philipson


Diagnostikken er nøglen til din gode behandling. 


Tandlægeskolerne giver et solidt fundament til dette, når det gælder cariologi og parodontologi.


Når vi bevæger os over i implantater, kan der imidlertid være huller og der kan opstå megen forvirring og uenighed til stor frustration for behandlere og patienter.


På baggrund af litteraturen og klinisk erfaring har vi i dette indlæg samlet det essentielle og praktisk brugbare til diagnostikken på disse felter. Derudover har vi lavet handletræer, der vil give dig og dit team en mulighed for at arbejde homogent og med større sikkerhed.


Indlægget er designet til at give dig ro i maven, når der skal diagnosticeres og vedligeholdes på de nævnte områder.


Du vil på dette indlæg få:


 • Et indblik i anatomien omkring en naturlig tand og implantater 


 • Et overblik over de forskellige implantattyper (bone level implants & tissue level implants)


 • Et detaljeret overblik over diagnostik af mucositis og periimplantits


 • Hverdagsanvendelige Handletræer ifm. forebyggelse og behandling af mucositis og periimplantitis i de tidlige stadier


 • Viden om den nye retningslinje omkring behandling og vedligeholdelse af implantater på en tandlægeklinik.


Om Tandlæge Mats Gade Philipson


Tandlæge Mats Gade Philipson er udddannet 2011 fra Århus Tandlægeskole. 2014-16: Diploma in Implant Dentistry v. Royal College of Surgeons i London. 2016: Stiftede mobilkirurg.dk 2016. 2021: Ian Buckle Essentials 1, 2 og 3 (Dr. Ian Buckle Curriculum). Har undervist flere kurser med både teori og LIVE behandling.


 

Course programme

DentaNet Tandplejer Symposium - Program

08:15- 09:00: Registrering

09:00 - 09:10:​ Velkomst v. Tandplejer Marija Darwish og Peter Gerdes, CEO, DentaNet

09:10 - 10:45: Ortodontiske behandlinger og gingivale retraktioner for Tandplejere -

Specialtandlæger Søren R. Lauesen og Jens Lomholt

10:45 - 11.15: Pause og Udstilling

11:15 - 12:30: Røntgen for Tandplejere - Tandlæge Sahar Talebi

12:30 - 13:30: Frokost

13:30 - 13:45: Netværksmeddelelser  

13:45 - 15:15: Den ældre Patient - Tandplejer Marija Darwish

15:15 - 15:45: Pause og Udstilling 

15:45 - 17:15: Avanceret diagnostik og vedligehold af implantater for tandplejere -

Tandlæge Mats G. Philipson

17:15 - 19:00: Netværk. udstilling, drinks og snacks

​​

19:00 - 19:15: Velkomstdrinks og seating til netværksmiddag

19:15 - 22:15: Netværksmiddag og Underholdning på Scandic CPH Strandpark


22:15 - ??.??: Sky Bar Party på Scandic CPH Strandpark


Course prices

Delegate fee

DentaNet Tandplejer Symposium 2024 -
8. marts 2024 - København

Early Bird - Hele dagens faglige program:
Senest 15. dec 2023: 5.495 kr.
Senest 15. jan 2024: 6.495 kr.
Senest 10. feb 2024: 7.495 kr.
Efter 10. feb 2024: 8.495 kr.

DentaNet Members get 10% discount on the delegate fee

Netværksmiddag på Scandic CPH Strandpark

4 rettersmenu, vin, vand, the og kaffe - Underholdning

895 kr.

Scandic CPH Strandpark

Enkeltværelse - inkl. morgenmad

1.095 kr.

Dobbeltværelse - inkl. morgenmad

1.295 DKK

Thursday night

Friday night

Saturday night

No hotel room - thank you

0 DKK / 0 €

Course lecturer

Specialtandlæger Søren R. Lauesen og Jens Lomholt
Tandlæge Sahar Talebi
Tandplejer Marija Darwish
Tandlæge Mats G. Philipson

Specialtandlæger Søren R. Lauesen og Jens Lomholt
Tandlæge Sahar Talebi
Tandplejer Marija Darwish
Tandlæge Mats G. Philipson

Specialtandlæger Søren R. Lauesen og Jens Lomholt
Tandlæge Sahar Talebi
Tandplejer Marija Darwish
Tandlæge Mats G. Philipson
bottom of page