top of page

Struktureret håndtering af PA-patienter for tandlæger og tandplejere - København

Fredag 2. Juni 2023 - 9.00-15.30

Radisson Collection Royal Hotel
Hammerichsgade 1
1611 København
Danmark

Course price

5.995 DKK

Course language 

Dansk

Course difficulty 

Experienced

Course rating

5.8 / 6.0

what did you think of the course overall?

5.7 / 6.0

To which extent would you recommend this course to a colleague?

Read and download course material

About the course

Kurset henvender sig til tandplejere og tandlæger, som ønsker at indføre systematisk i diagnostik og behandling af parodontitis med stabile resultater som følge. Patienten føres gennem 8 veldefinerede trin fra syg til rask.


Kurset giver et systematisk og konkret bud på et optimalt samarbejde mellem tandlæger og tandplejere på klinikken med henblik på bedre sundhed for klinikkens patienter, optimering af tandlægens og tandplejerens udnyttelse af deres kompetencer og bedre økonomi for klinikken. Kurset er også relevant for tandlæger uden tandplejere eller tandplejere med egen klinik, som ønsker optimering af deres egne processer omkring behandling af patienter med parodontale sygdomme.


Ved at fokusere på systematisk og struktureret behandling af pa-patienter, vil den parodontale sygdom komme under kontrol og behandling af patienternes øvrige orale sygdomme blive muligt. Vi ser ofte, at patienter med parodontale sygdomme bliver “fanget” i et evigt hjul af hyppige rodrensninger uden mulighed for behandling med eksempelvis fast protetik, da den parodontale sygdom aldrig kommer under kontrol.


Mål og udbytte for kurset

  • Tandlægen og tandplejeren vil kunne diagnosticere og behandle pa-patienter systematisk og effektivt.

  • Tandlægen og tandplejeren vil være mere sikker i diagnostik og behandling af implantat-relaterede sygdomme.

  • Tandplejeren og tandlægens samarbejde vil med større hyppighed resultere i eliminering af de parodontale sygdomme hos den parodontale patient, hvor “det evige hjul” af hyppige rodrensninger brydes, og tandlægen kan udføre patientens øvrige påkrævede behandlinger, såsom fast protetik.

  • Patienterne vil få en mere sammenhængende behandling af deres tandsæt og klinikken vil få en sundere økonomi.En stor del af den danske befolkning har behandlingskrævende parodontitis. Oftest har disse patienter også et behandlingsbehov for fast protetik, implantatbehandlinger, æstetiske behandlinger, mv. som ikke kan sættes i værk, før den parodontale sygdom er under kontrol. Dette kan resultere i udskudte behandlinger på ubestemt tid, som har konsekvenser for den enkelte patients sundhed, og også for klinikkens økonomi.


Patienterne opnår en større sammenhæng i deres behandlinger, hvis tandlægen og tandplejeren harmoniserer deres fremgangsmåder i samarbejdet, uanset hvordan arbejdsfordelingen mellem tandlæger og tandplejere på en tandklinik foregår. På nogle klinikker behandler tandplejeren pa-patienter og tandlægen behandler patienter uden pa, og på andre klinikker står tandplejeren også for undersøgelse af patienter og henviser til tandlægen for behandlinger. Kurset tager højde for begge situationer.


Kurset vil også hjælpe tandplejere til mere sikker diagnostik af øvrige orale sygdomme, såsom caries, slid og implantat-relaterede sygdomme og systematisk henvisning af disse til tandlægen. Kurset består af teoretiske og praktiske værktøjer samt forslag til optimering af makroer, der understøtter behandlingsforløb og korrekt journalføring. Der vil også være gennemgang af relevante patientcases. Principperne kan nemt overføres til tandklinikken uden behov for investering i udstyr eller andet.


Tandplejere som ikke er sikre i diagnostik, kan være udfordrede, når de undersøger patienter med andre sygdomme end parodontale sygdomme, som f.eks slid, caries, sygdomme omkring implantater, mv. I værste fald kan dette resultere i udiagnosticerede tilstande, eller for sent diagnosticerede tilstande, som har konsekvens for patienten og klinikkens virksomhedsansvarlige tandlæge.


En tandplejer kan være et godt og effektiv forbindelsesled mellem patient og tandlæge, hvis tandplejerens uddannelse og færdigheder kan komme i et harmonisk samspil med tandlægens. Dette kræver kalibrering af tandlægens og tandplejerenssamarbejde - f.eks. gennem anvendelse af den 8-trins-model, som indlæres på kurset.

Course programme

8.30 - Let morgenmad / Registrering


9.00 - Kursusdel 1


10.30 - Pause


11.00 - Kursusdel 2


12.30 - Frokost


13.30 - Kursusdel 3


15.30 - Slut

Course prices

Delegate fee

Struktureret håndtering af PA-patienter for tandlæger og tandplejere - Fre 2. juni - København

Før 15. marts: 4.995 DKK pr. deltager

Efter 15. marts: 5.995 DKK pr. deltager

DentaNet Members get 10% discount on the delegate fee

Netværks middag - ikke tilgængeligt ved dette kursus

-

0 DKK

Hotel værelse - ikke tilgængeligt ved dette kursus

-

-

-

-

Thursday night

Friday night

Saturday night

No hotel room - thank you

0 DKK / 0 €

Course lecturer

Tandlæge Leila Seidelin Bache

Leila Seidelin Bache er uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2003.

Leila blev videreuddannet i implantatkirurgi og -protetik ved ”Royal College of Surgeons of England” i London (2008- 2010), parodontologi (2013), ortodonti (2015) og Dawson Curriculum i England (2018-2019).

Leila blev klinikejer i 2005 og har sideløbende undervist på Tandlægeskolen i København som klinisk lærer.

Tandlæge Leila Seidelin Bache