top of page
Gyf blå.png

Ledelse

At lede en klinik handler i høj grad om at lede personalet, så de opretholder motivationen og arbejdsglæden. En god leder skaber de rigtige rammer for et godt arbejdsmiljø, hvor gode resultater opstår. Du får værktøjer og redskaber til at lede ud fra din personlige lederstil og hjælp til forandringsledelse, strategier mm.

Alle ledere er forskellige. Vi har forskellige personligheder med hver sin måde at forankre på. Det handler derfor om at skabe din egen personlige form for lederskab.


Limbisk lederskab tager netop udgangspunkt i din personlighed, så du udvikler din egen personlige lederstil.


Ledelse indebærer også udvikling af strategier, som guider klinikkens fremadrettede udvikling samt at gøre medarbejderne klar til forandringer. Hvis ikke medarbejderne forstår forandringen, kan det hele falde til jorden. At lede en klinik handler i høj grad om at lede personalet og skabe de rigtige rammer for et godt arbejdsmiljø, så medarbejderne opretholder motivationen og arbejdsglæden.Limbisk lederskab

De fleste tandlæger har et stort lederansvar, og det er derfor også oftest her, at der opleves store udfordringer i den daglige drift - uanset hvor fagligt dygtigt du er til at lave tænder. Emalje er et af det hårdeste materialer i kroppen; mange vil nok mene, at hjernen er langt sværere at bryde igennem.


Hvis du har været på lederkurser, har du sikkert oplevet, at værktøjerne føltes unaturlige for dig, men virkede som en ”aha”-oplevelse for en medkursist. Grunden hertil er, at I naturligt har forskellige personligheder med hver sin måde at forankre på.


Udgangspunktet er derfor udelukkende din egen person og personlighed, og du vil undervejs i forløbet bearbejde dine omgivelser, adfærd, evner, værdier, identitet og vision. Chris kan dermed hjælpe dig med at lede din klinik ved at finde frem til din personlige form for lederskab.


Limbisk lederskab er en udviklingsmodel og et komplet procesforløb til udvikling og forankring af dine personlige lederskabsevner. Det handler om at udnytte den ubevidste psyke til at skabe din egen personlige form for lederskab i alle livets facetter. Chris hjælper dig med at arbejde med din individuelle præsentation samt dine kompetencer som leder.


Chris har udviklet modellen og processen, som han også har beskrevet og udgivet i bogen ”Limbisk Lederskab”. Limbisk lederskab er et længere forløb, hvor du deltager i en lille eksklusiv gruppe (maks. 6 deltagere).


Chris vil føre hele gruppen igennem processen, og I vil både individuelt og i fællesskab arbejde med limibisk lederskabskoncepter og -principper. Processen forløber over 8 moduler af ca. 3 timer typisk fordelt over 2-3 kvartaler.


Du får udleveret bogen ”Limbisk Lederskab”, som vil være midtpunktet gennem hele forløbet. Undervejs får du yderligere skemaer, lydfiler og materialer efter hver modul. Efter endt forløb får du et diplom som bevis på din deltagelse.


Undervejs i forløbet vil du lære meget om dig selv samt udvikle og forankre dit lederskab. Derudover får du personlig sparring og erfaringsudveksling i en mindre gruppe under hele processen.Coaching

Hvem er du som leder? Hvad vil du som leder? Hvordan bliver du en bedre leder? At lede en klinik handler ikke kun om efteruddannelse, men i lige så høj grad om at lede personalet, så de opretholder motivationen og arbejdsglæden. Hvis du gør det effektivt, er der meget værdi at vinde i klinikkens dagligdag. Chris tilbyder individuel coaching til dig som leder, så du kan udvikle og optimere dine lederevner. Ved hjælp af coaching kan du ændre og forbedre måden at tænke og handle på, så der skabes et godt arbejdsmiljø og gode resultater. Chris hjælper dig med at definere dine mål, holde motivationen samt skabe resultater i din egen personlige udvikling, så du kommer bedst muligt i mål med målsætningerne.Strategi

Chris hjælper dig med at udarbejde en fremadrettet og langsigtet strategi for klinikken. En strategi hjælper dig med at planlægge og eksekvere en række relevante aktiviteter, som skaber konkurrencemæssige fordele for klinikken. En strategi viser dig derfor vejen til at opnå klinikkens målsætninger, så I fortsat kan udvikle og generere værdi. Forandringsledelse

Skal I indføre ISO? Skal I bytte rundt på større opgaver? Ændrer I jeres behandlingstilgang? Skal I indføre faste patientsamtaler? Forandringer kan komme i mange forklædninger og mange former.


Gør dine medarbejdere klar til større forandringer og skab forståelse for behovet herfor. Uanset den bagvedliggende grund er ændring af rutiner og vaner noget, som de fleste ikke synes om og modsætter sig. Det kan tit betyde, at et initiativ i sidste ende falder til jorden - uanset hvor vigtigt, rigtigt og udbytterigt initiativet er. Før, under og efter en forandring er det derfor vigtigt at forstå, lytte til og inddrage teamet, da forandringer har indflydelse på deres arbejdsgang. For at opretholde medarbejdernes engagement og motivation er det derfor vigtigt at gøre dem klar til forandringer. Chris vejleder samt giver jer værktøjer til at lede og gennemføre en forandring succesfuldt.Praktisk information

Alt foregår på egen klinik

De olika workshops samt tjänsterna hålls på er klinik, så att övningar och situationer sker gemensamt och blir så relevanta och verkliga som möjligt. I de olika workshops blir hela personalen inblandad, så att alla får en förståelse för koncepten och dess principer. Detta skapar en bättre implementering av nya åtgärder och förändringar av vanor på arbetsplatsen. För att optimera lärandet skiljer det mellan undervisning, övningar, cases, dialog samt reflektion. Varje team medlem deltar aktivt i processen så att samtliga får en hög kompetens och är redo att använda kunskapen direkt i praktiken. 


Dato og tid

Ni bestämmer datum och tid, speciellt eftersom det är efter stängning. Beroende på teamets storlek, behov och önskningar varierar längden på workshops och övriga tjänster.


Pris 

Som medlem i DentaNet får ni 10 % medlemsrabatt. Det är även möjligt att kombinera flertalet workshops och tjänster, samt beställa dem som ett paket. Priset varierar beroende på antalet deltagare, då det har inflytande på förberedelsetid, undervisning, uppföljning, övningar och material. Ni kan alltid ta ett förutstättningslöst samtal med Chris Grew och få ett kostnadsförslag


Kontakt

Önskar ni boka Chris Grew för ett förutsättningslöst samtal,  workshops, tjänster, konsulthjälp eller föredrag, kontakta Peter Lembke Gerdes på pg@dentanet.dk bottom of page