top of page
Gyf blå.png

Patienter som ambassadører

Ambassadør-effekten er en effektiv og billig form for markedsføring. En personlig anbefaling fra en bekendt, ven eller et familiemedlem er langt mere værdifuldt for patienterne end klinikkens egen kommunikation, da tillid bliver overdraget på forhånd igennem bekendtskabet. Ambassadør-effekten er altså langt mere succesfuld i at tiltrække nye, højt motiveret patienter til klinikken.

Mund-til-mund marketing er den mest effektive og billigste form for markedsføring.


Patienter taler dagligt med andre potentielle patienter – og en anbefaling fra en bekendt, ven eller familie er for langt mere værdifuldt end klinikkens egen kommunikation. DentaNets patientanalyser viser, at patienter lægger stor vægt på tillid til tandlægens faglige kompetencer såvel som personlige egenskaber. Tillid er derfor et afgørende parameter i valg af tandlæge, og derfor er den bedste kickstart, når en patient giver en personlig anbefaling til en anden patient. Ambassadør-effekten er altså langt mere succesfuld i at tiltrække nye, højt motiveret patienter til klinikken. Det er derfor en god idé at få patienter til at agere som jeres ambassadører, hvilket netop er omdrejningspunktet på workshoppen ”Ambassadør-effekten”.


Før det gode budskab bliver bragt videre via ambassadør-effekten, skal patienttilfredsheden først være på plads. I kan optimere og forbedre patienttilfredsheden på jeres klinik ved hjælp af en patienttilfredshedsundersøgelse, der giver jer indblik i patienternes oplevelser.


Patientudtalelser er et andet effektivt middel, I kan bruge i jeres kommunikation til andre potentielle patienter – men I skal have samtykke, før I må bruge patienters oplevelser i jeres markedsføring. Det kan I få hjælp til med servicen ”Få sparring i forhold til samtykke”.


Ambassadør-effekten

Den bedste start er, når en patient giver en personlig anbefaling til en anden potentiel patient. På den måde overdrages der noget tillid på forhånd. Når du uddanner dine patienter som ambassadører, skal du være opmærksom på, at den tillid, der overføres, ofte er hængt op patientens eget forløb hos tandlægen. Det er derfor vigtigt at uddanne patienterne i at være vidende ambassadører.Patienttilfredshedsundersøgelse

Ønsker I at skabe gode oplevelser for jeres patienter? Oplever I utilfredse patienter? Vil I have indsigt i, hvad patienterne tænker om jer? Indimellem er det sundt for forretningen at tjekke, om patienterne er tilfredse med den service, I yder. Det kan være, at der er områder, hvor der er mulighed for forbedring. Det kan være, at I får at vide, at I skal fortsætte, som I gør - blot med få ændringer. 


Chris hjælper jer med at lave en tilfredshedsundersøgelse af jeres patienter. På den måde får I indblik i, hvordan patienterne opfatter jer og jeres klinik, og om de er tilfredse med den nuværende situaiton. På baggrund af undersøgelsen vil Chris i samarbejde med jer evaluere patienternes oplevelser, forventninger samt behandle den ris og ros, som I modtager. På baggrund af resultaterne kommer Chris med anbefalinger og værktøjer til, hvordan I kan forbedre situationen.


Chris hjælper jer altså under hele forløbet både med udførelsen af undersøgelsen, klarer bearbejdningen af resultaterne og kommer med konkrete løsningsforslag til forbedringer, så I kan forbedre og optimere patienttilfredsheden. På den måde kan I gøre jeres patienter endnu gladere.


Få sparring i forhold til samtykke

Ét er at få jeres ambassadører til at anbefale klinikken, noget andet er at anvende deres oplevelser og udtalelser i jeres markedsføring. Patientudtalelser er et af de mest effektive midler at bruge i jeres kommunikation til andre potentielle patienter. Chris rådgiver jer i, hvordan I skal forholde jer i forhold til at få det mest optimale ud af jeres tilfredse patienter. Dette drejer sig bl.a. om et skema, hvor I får rettighederne til at anvende billeder og udtalelser fra patienterne i markedsføringsøjemed.
Praktisk information


Alt foregår på egen klinik

De forskellige workshops og services afholdes på jeres klinik, så øvelser og situationer foregår i vante og trygge rammer og bliver dermed så relevante og virkelige som muligt. I de forskellige workshops og services bliver hele personalet inddraget, så alle får en forståelse af koncepterne og principperne. Dette skaber en bedre implementering af de nye tiltag og ændring af vaner i arbejdsgangen på klinikken. For at opnå den bedste læring veksles der mellem undervisning, øvelser, cases, dialog og refleksion. Hvert teammedlem deltager aktivt undervejs i forløbet, så I får et højt færdighedsniveau og er klar til at bruge jeres viden direkte i praksis. 


Dato og tid

I bestemmer dato og tid – også selvom det er efter lukketid. Afhængig af teamets størrelse, behov og ønsker varierer længden af de forskellige workshops og services. 


Pris 

Som medlem af DentaNet får I 10% medlemsrabat. Det er muligt at kombinere flere workshops og services samt bestille dem som en samlet pakke. Prisen afhænger af antallet af deltagere, da det har indflydelse på forberedelsestid, undervisning, opfølgning, øvelser og materialer. I kan altid tage en uforpligtende samtale med Chris Grew og få et prisoverslag. 


Kontakt

Ønsker I at booke Chris Grew til en uforpligtende samtale, workshops, services, konsulenthjælp eller foredrag, kontakter I blot Peter Lembke Gerdes på pg@dentanet.dk. 

bottom of page