top of page
Gyf blå.png

Patientkommunikation

Patientkommunikation tager udgangspunkt i, hvordan I på klinikken omgås med jeres patienter. Jeres kropssprog, kommunikation og måde at kommunikere på har stor betydning for, om patienten får en god oplevelse. Det er også igennem jeres patientkommunikation, at I opbygger et tillidsbånd med patienterne.

Dit kropssprog, din kommunikation og måde at kommunikere på har stor betydning for, om patienten får en god oplevelse og opbygger tillid til tandlægen og resten af teamet.


DentaNets patientanalyser viser nemlig, at patienter lægger stor vægt på tillid til tandlægens faglige kompetencer såvel som personlige egenskaber. Det er derfor vigtigt, at klinikken formår at skabe tillid igennem deres kommunikation. Det er netop tillidsskabende kommunikation, der er omdrejningspunktet for workshoppen ”Effektiv Patientkommunikation”.


Du kan også få rådgivning i form af ”dos and don’ts”. Mange tandlæger anvender uheldige vendinger, som gør patienter endnu mere nervøse og urolige. Chris hjælper jer med at optimere jeres patientkommunikation ved at observere, hvordan I omgår jeres patienter på klinikken både før, under og efter behandling.


Du kan også få hjælp til en patienttilfredshedsundersøgelse. Her får du indblik i, hvad patienterne tænker om jer og jeres klinik, og hvor tilfredse de er med jeres service. Der er mange små faktorer, som har en stor indflydelse på helhedsindtrykket. Det kan f.eks. være velkomsten, lyde og lugte, som ofte bliver negligeret, men spiller en afgørende rolle for patienternes oplevelse.Effektiv Patientkommunikation

Hvordan kommunikerer I med jeres patienter? Formår I at berolige patienten og skabe tillid gennem jeres kommunikation? Dit kropssprog, din kommunikation og måde at kommunikere på spiller alle en stor rolle for, om patienten får en god oplevelse. På workshoppen "Effektiv Patientkommunikation" lærer I derfor, hvordan man får patientens tillid igennem tillidsskabende kommunikation.Dos and don'ts

Klinikkens kommunikation har stor betydning for, om patienten får en god oplevelse og opbygger tillid til tandlægen og teamet. Mange tandlæger anvender uheldige vendinger som: ”Du får lige lidt vand i munden, så håber vi, at du ikke drukner”. Disse vendinger gør patienter endnu mere nervøse og urolige, og der skabes derfor unødvendige skrækscenarier, som påvirker patientens oplevelse i en negativ retning. 


Chris rådgiver jer i at benytte effektiv og tillidsskabende kommunikation, så de væsentligste faldgruber undgås. Ud fra observationer af patienttilgangen gennemgår Chris adskillige dos and don’ts, som bruges til feedback og konkrete værktøjer til at optimere jeres patientkommunikation. På den måde skaber I de perfekte rammer for behagelige og beroligende tandlægebesøg, og patientkommunikationen bliver mere effektiv. Der kan bl.a. anvendes patienttilfredshedsundersøgelser før og efter servicen, så effektiviteten måles."Chris havde på de 2 timer, han observerede os arbejde på klinikken, fundet vores "svage" punkter. Det gav god feedback på selve kurset."

Vibeke Bastue, tandlæge hos Tandlægerne i Lyngby.
Patienttilfredshedsundersøgelse

Ønsker I at skabe gode oplevelser for patienter? Oplever I utilfredse patienter? Vil I have indsigt i, hvad patienterne tænker om jer?


Indimellem er det sundt for forretningen at tjekke, om patienterne er tilfredse med den service, I yder. Det kan være, at der er områder, hvor der er mulighed for forbedring. Det kan være, at I får at vide, at I skal fortsætte, som I gør - blot med få ændringer. 


Chris hjælper jer med at lave en tilfredshedsundersøgelse af jeres patienter. På den måde får I indblik i, hvordan patienterne opfatter jer og jeres klinik, og om de er tilfredse med den nuværende situation. Chris vil i samarbejde med jer evaluere patienternes oplevelser, forventninger samt behandle den ris og ros, som I modtager. På baggrund af resultaterne kommer Chris med anbefalinger og værktøjer til, hvordan I kan forbedre tilfredsheden.


Chris hjælper jer under hele forløbet både med udførelsen af undersøgelsen, klarer bearbejdningen af resultaterne og kommer med konkrete løsningsforslag til forbedringer, så I kan forbedre og optimere patienttilfredsheden.Praktisk information


Alt foregår på egen klinik

De olika workshops samt tjänsterna hålls på er klinik, så att övningar och situationer sker gemensamt och blir så relevanta och verkliga som möjligt. I de olika workshops blir hela personalen inblandad, så att alla får en förståelse för koncepten och dess principer. Detta skapar en bättre implementering av nya åtgärder och förändringar av vanor på arbetsplatsen. För att optimera lärandet skiljer det mellan undervisning, övningar, cases, dialog samt reflektion. Varje team medlem deltar aktivt i processen så att samtliga får en hög kompetens och är redo att använda kunskapen direkt i praktiken. 

 

Dato og tid

Ni bestämmer datum och tid, speciellt eftersom det är efter stängning. Beroende på teamets storlek, behov och önskningar varierar längden på workshops och övriga tjänster.

 

Pris 

Som medlem i DentaNet får ni 10 % medlemsrabatt. Det är även möjligt att kombinera flertalet workshops och tjänster, samt beställa dem som ett paket. Priset varierar beroende på antalet deltagare, då det har inflytande på förberedelsetid, undervisning, uppföljning, övningar och material. Ni kan alltid ta ett förutstättningslöst samtal med Chris Grew och få ett kostnadsförslag

 

Kontakt

Önskar ni boka Chris Grew för ett förutsättningslöst samtal,  workshops, tjänster, konsulthjälp eller föredrag, kontakta Peter Lembke Gerdes på pg@dentanet.dk 

bottom of page