top of page
Gyf blå.png

Teamet

Patienter kan fornemme med det samme, om stemningen og atmosfæren på klinikken er god eller dårlig, og det vil påvirke deres oplevelse af tandlægebesøget. For at skabe gode patientoplevelser er det nødvendigt at have et velfungerende team, som er glade, engagerede og motiverede til at yde god service.

Et velfungerende team er essentielt for at skabe gode patientoplevelser.


For at medarbejderne kan levere en god service, skal teamet trives samt være glade og motiverede. Patienter kan fornemme med det samme, om stemningen og atmosfæren på klinikken er god eller dårlig. Det er derfor vigtigt at have en god intern kommunikation, hvilket skaber engagerede og motiverede medarbejdere, der arbejder effektivt og mod de samme strategiske mål. Vi kan tilbyde vores hjælp inden for intern kommunikation, personprofilanalyse (DISC), medarbejderudviklingssamtaler, trivselsundersøgelser, rekruttering og ansættelse, motivation og coaching.Intern kommunikation


Hvordan fungerer jeres kommunikation indbyrdes? Oplever I konflikter og misforståelser? Hjælper I hinanden i mål? Respekterer I hinandens svage og stærke sider? Samarbejder I som et samlet team? 


Med en god intern kommunikation kan I sikre, at alle medarbejdere arbejder så effektivt som muligt, og at der arbejdes mod de samme strategiske mål. Chris hjælper jer med at optimere jeres kommunikation, så I oplever større medarbejdertilfredshed, motivation og arbejdsglæde.


Undervejs i forløbet kombineres de individuelle egenskaber og kompetencer på kryds og tværs, og medarbejderne lærer at nå i mål i fællesskab. På den måde styrkes samarbejdsevnerne samt selve sammenholdet mellem klinikkens medarbejderne. Dialog, små lege, alvorlige og sjove emner hjælper jer med at styrke båndene samt at afklare styrker og svagheder til at hjælpe hinanden, når det virkelig brænder på.DISC profil - personprofilanalyse

En DISC-profil er en personprofilanalyse, som fortæller om vedkommendes adfærd på arbejdspladsen, herunder arbejdsmæssige styrker og svagheder samt motivation. Profilanalysen måler en persons adfærd på 4 beskrivende facetter: Dominans (D), indflydelse (I), stabilitet (S) og tilpasningsdygtighed (C). En DISC-profil fortæller, hvordan personen reagerer i specifikke situationer og arbejdsmiljøer.


Vedkommende vil få tilsendt et link, hvorpå testen kan tages. Testen varer mellem 5-10 min., hvor testpersonen skal svare sin første indskydelse. Efter personen har besvaret testen, vil Chris gennemgå testen med jer og give en personlig tilbagemelding til personen.


DISC er velegnet til flere områder:


Rekruttering

En af styrkerne ved DISC er, at I kan udarbejde en jobprofil, som kan sammenlignes med en person. En jobprofil og ansøgerens DISC-profil kan derfor stilles op mod hinanden, så I kan finde ud af, om personen passer til jobbet, arbejdsgangen og arbejdsmiljøet. DISC-profilen fortæller, hvilke personlighedstræk personen besidder, og hvordan disse kan gavne klinikken i den pågældende stilling. Chris vil gennemgå testen med jer og på baggrund af resultaterne komme med en anbefaling.

 

Medarbejderudvikling

En DISC-profil oplyser jer om, hvilke styrker og svagheder personen besidder, samt hvilke personlighedstræk der gavner medarbejderen i besatte stilling. En DISC-profil kan være et fordelagtigt udgangspunkt for en medarbejderudviklingssamtale, der fokuserer på, hvordan I fortsat kan udvikle medarbejderens kompetencer og færdigheder. På den måde kan klinikken og medarbejderen fokusere på de områder, som kommer begge parter tilgode.

 

Teamudvikling af hele klinikken

Er dit team sat rigtigt sammen? Udfører de enkelte medarbejdere de rigtige opgaver i forhold styrker, kompetencer, svagheder og personligheder? Ved hjælp af DISC-profiler af teamet kan I klarlægge, hvilke styrker hvert teammedlem besidder. Det medfører samtidig, at der i teamet skabes respekt og forståelse for hinandens forskelligheder. Personprofilanalyserne kan også med fordel anvendes til at se på sammensætningen af teamet, og hvordan hver enkelte kan bidrage med sine egenskaber og kompetencer.
"Tak for et, for alle, spændende og lærerigt oplæg. Hvis jeg ikke har sagt det før: Chris, du er f...... fantastisk!! Tak!"

Susanne Hvilshøj, Tandlægeklinikken Rugvang.
Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

Mange ledere negligerer vigtigheden af en medarbejderudviklingssamtale (MUS) og anser den som noget, der bare skal overståes. MUS er en fremadrettet samtale mellem leder og medarbejder, hvor forventninger, kompetenceudvikling og fremtidige projekter diskuteres. Igennem DentaNet har du adgang til skræddersyede skeamer, som kan hjælpe dialogen i gang. 


Chris hjælper jer med at øve en MUS, så du som leder lærer at lytte og bruge en række spørgeteknikker. Derudover giver Chris konkrete værktøjer til at sikre en fortsat udvikling af medarbejdere og teamet, som skaber mere tilfredshed, motivation samt større arbejdsglæde.Trivselsundersøgelse

Trives I på klinikken? Hvad kan I gøre, hvis I ikke gør? Og hvordan kan I styrke trivlsen yderligere, hvis den er i forvejen er god? Trivsel på klinikken er vigtig for at skabe arbejdsglæde, tilfredshed og tryghed. Chris hjælper jer med at afdække trivslen blandt klinikkens medarbejdere ved hjælp af en effektiv trivselsundersøgelse.


Trivselsundersøgelsen er en anonymiseret måling af tilfredsheden blandt klinikkens medarbejdere. Undersøgelsen er et godt redskab til at identificere og starte en dialog om trivslen på klinikken, men giver samtidig også et godt overblik over, hvad der er godt, og hvor der kan skabes forbedringer på klinikken. Ved hjælp af undersøgelsen kan I få kortlagt det tætte arbejdsmiljø og få fokus på, hvilke områder der har behov for en ekstra indsats. På baggrund af resultaterne udarbejdes konkrete tiltag og forslag til, hvordan trivslen forbedres hos netop jer. Går det hele fint, er det stadig vigtigt at fastholde den gode trivsel.


Trivselsundersøgelsen kan sikre og dokumentere fremdrift ved implementering af trivselsfremmende tiltag.


Dette er en mere positiv vinkel, der kan betyde, at I går fra en fin til en fantastisk stemning på klinikken.Undersøgelsen foregår ved, at alle medarbejdere får tilsendt et link og udfylder et spørgeskema. Det tager ca. 5-8 minutter pr. medarbejder. Når alle medarbejderne har svaret, udfærdiger Chris en rapport, som han anlyserer i fællesskab med klinikken.


Rapporten afleveres og gennemgås på klinikken i løbet af en time. Udover at få taget temperaturen på klinikken får I også en mini-benchmark i forhold til andre besvarelser, der er udført på andre klinikker. Er der behov for opfølgning på andre områder, hjælper Chris jer, så I får de rette værktøjer til at forbedre klinikkens trivsel og arbejdsgang.

Vi var nysgerrige! Ville vores egen fornemmelse af et godt arbejdsklima og en god trivsel hos de ansatte i forhold til arbejdsopgaver, i forhold til os som tandlæger samt indbyrdes forhold mellem de ansatte og deres egen personlige trivsel kunne tåle et eftersyn? Det føltes som en rigtig god idé at få tjekket disse forhold. Det kunne jo være, at der var områder, hvor der var mulighed for forbedring. 

Efter Chris havde gennemgået undersøgelsen for os tandlæger, lagde vi undersøgelsen frem for personalet, og dernæst evaluerede vi sammen svarene. Der var heldigvis ingen ”røde” og kun enkelte ”gule”. Omkring de gule talte vi om mulige årsager til dette og fandt så frem til løsningsforslag eller ændringer, som ville forbedre forholdene. Enkelte gule var nok forventende, og der var også allerede taget aktion på disse. Egentligt var der ingen ”ubehagelige” overraskelser. 

Selve processen med at sidde sammen og diskutere undersøgelsens resultater og mulige årsager til de ”gule” svar, personalets aktive deltagelse deri samt deres løsningsforslag hertil følte vi, og føler vi stadig er vigtige. Samtidig kunne vi sammen nyde de rigtig gode svar. 

Som team kunne vi være stolte og glade for det gode resultat. Det styrker holdånden og giver fornemmelsen af en rigtig god arbejdsplads. Vi kan kun anbefale andre klinikker at få undersøgt arbejdsklimaet og trivslen hos de ansatte."

Annette Nielsen og Claus Ib Nielsen, DineTandlæger i Vejle.


Rekruttering og ansættelse

Det kan være, at I skal til at ansætte en ny tandplejer, klinikassistent eller receptionist, hvilket kan tage lang tid og kræve mange ressourcer. Mange spørgsmål dukker op undervejs i et ansættelsesforløb. Ansætter vi den rigtige medarbejder? Hvordan screener vi ansøgerne? Passer personen ind i klinikkens arbejdsgang? Hvordan vil personen fungere sammen med resten af teamet? Har vi tid?


Spar tid og ressourcer ved at få hjælp til at rekruttere de rigtige tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og receptionister samt til at fastholde det nuværende team. Her kan der bl.a. anvendes DISC-profiler samt arbejdes med motivation, medarbejderudviklingssamtaler og trivselsundersøgelser.


Det er yderst vigtigt, at den rette medarbejder bliver valgt, så personen bliver en integreret del af klinikkens team og arbejdsgang. For at opnå et optimalt samarbejde skal personen passe ind i jobbet - både på det faglige såvel som det personlige plan. Her kan der bl.a. laves en personanalyse i form af en DISC profil, som sikrer, at I ansætter en ny medarbejder, som passer til jobbet og klinikkens arbejdsgang. 


Chris hjælper jer både med at lave jobopslaget, den første screening af ansøgere samt at afholde ansættelsessamtaler, så I sparer tid og ressourcer, men også får ansat den mest kvalificerede medarbejder.


Motivation

Er der dårlig stemning? Har der været en fyring? Har I brug for gejst i dagligdagen? Gennemopliv den gode stemning og få hjælp til at øge teamets motivation og arbejdsglæde! Chris giver konkrete redskaber til at motivere teamet og den enkelte medarbejder, så der opnås større tilfredshed og arbejdsglæde, hvilket afspejler sig i patienttilgangen, samarbejdet og sammenholdet på klinikken.


Coaching

Har I svært ved at nå jeres mål? Chris fokuserer på tanker, situationer og vaner, som både er gode og dårlige for klinikken og den individuelle medarbejder. Ved hjælp af coaching kan måden at tænke og handle på forbedres og optimeres, så I opnår mere succes. Coaching er fremtidsorienteret og fokuserer derfor på, hvordan I bedst og lettest kommer i mål med jeres målsætninger.Praktisk information


Alt foregår på egen klinik

De forskellige workshops og services afholdes på jeres klinik, så øvelser og situationer foregår i vante og trygge rammer og bliver dermed så relevante og virkelige som muligt. I de forskellige workshops og services bliver hele personalet inddraget, så alle får en forståelse af koncepterne og principperne. Dette skaber en bedre implementering af de nye tiltag og ændring af vaner i arbejdsgangen på klinikken. For at opnå den bedste læring veksles der mellem undervisning, øvelser, cases, dialog og refleksion. Hvert teammedlem deltager aktivt i løbet af forløbet, så I får et højt færdighedsniveau og er klar til at bruge jeres viden direkte i praksis. 


Dato og tid

I bestemmer dato og tid – også selvom det er efter lukketid. Afhængig af teamets størrelse, behov og ønsker varierer længden af de forskellige workshops og services. 


Pris 

Som medlem af DentaNet får I 10% medlemsrabat. Det er muligt at kombinere flere workshops og services samt bestille dem som en samlet pakke. Prisen afhænger af antallet af deltagere, da det har indflydelse på forberedelsestid, undervisning, opfølgning, øvelser og materialer. I kan altid tage en uforpligtende samtale med Chris Grew og få et prisoverslag. 


Kontakt

Ønsker I at booke Chris Grew til en uforpligtende samtale, workshops, services, konsulenthjælp eller foredrag, kontakter I blot Peter Lembke Gerdes på pg@dentanet.dk. 

bottom of page